De 2 Overijsselse en 7 Gelderse omgevingsdiensten uniformeren en bundelen (milieu)informatie voortaan. De basisinformatie stellen zij voor iedereen open in een publieke geoviewer.  

De Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten bundelen en uniformeren gegevens over de 110.000 bedrijven in Gelderland en Overijssel die moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit uit de Wet Milieubeheer in een database. In de publieke geoviewer op https://www.igoview.nl staat de basisinformatie die voor iedere geïnteresseerde toegankelijk is. Het gaat dan om algemene gegevens over de bedrijven in de regio.