Omgevingsdienst IJsselland controleerde de afgelopen weken 12 horecabedrijven in de binnenstad van Zwolle op een juiste opslag van gasflessen. Van de 12 voldeden er 11 bedrijven aan de voorschriften. Het bedrijf dat niet voldeed, krijgt een hercontrole. Het heeft een waarschuwing gekregen en moet de gevaarlijke situatie oplossen. De score is aanzienlijk beter dan in het pilotproject in Deventer, waar een groot deel van de ondernemers niet voldeed aan de voorschriften, waarschijnlijk door actieve voorlichting voorafgaand aan de controles.

Vervolg op pilot Deventer

De controles zijn een vervolg op de pilot van het project in 2019, waarin OD IJsselland horecabedrijven in Deventer controleerde. Daaruit bleek een groot deel van de horecaondernemers gasflessen niet juist op te slaan. Horecabedrijven gebruiken steeds vaker gasheaters om terrassen te verwarmen, maar ze zijn vaak niet op de hoogte van geldende wet- en regelgeving voor opslag van gasflessen. Het teveel of verkeerd opslaan van gasflessen kan leiden tot onveilige situaties. In geval van brand kunnen gasflessen exploderen en kunnen er levensbedreigende situaties ontstaan.

Samenwerking Veiligheidsregio IJsselland

OD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland trekken samen op in de voorlichting en controle van horecabedrijven. De Veiligheidsregio gaf voorafgaand aan de controles actief voorlichting over een veilige opslag van gasflessen. Ook hebben we vooraf aangekondigd dat OD IJsselland zou controleren op de opslag van gasflessen.

De regels

In de meeste gevallen gebruiken horecabedrijven gasflessen met een waterinhoud van 26,2 liter. Daarvan mogen er maximaal 4 zonder goedgekeurde opslagvoorziening aanwezig zijn. Ook voor de opslag van lege gasflessen zijn voorschriften: deze worden meegerekend alsof ze vol zijn. De regels voor de opslag van gasflessen staan in het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling milieubeheer .

Voorlichting werkt

Gemak, onwetendheid of lage prioriteit voor het milieu is in veel gevallen de reden van het overtreden van de wet- en regelgeving. De voorlichting en informatievoorziening vooraf heeft de horecaondernemers ertoe bewogen hun zaken op orde te brengen. Dit project bewijst dat goede voorlichting en informatievoorziening op gebied van wet- en regelgeving op submilieuthema’s een zeer effectieve bijdrage levert in het naleefgedrag.