Vorig jaar eindigde de stoppersregeling. Dit betekent dat alle pluimvee- of varkenshouders vanaf dat moment moeten voldoen aan de emissie-eisen uit het Besluit emissiearme huisvesting (Beh). Geen uitzonderingen meer dus. Resultaat: een vermindering van de stikstofuitstoot.

In 2019 brachten we al de bedrijven in de regio die hier (mogelijk) mee te maken hadden in kaart om ze op tijd te informeren over het einde van de stoppersregeling. In totaal controleerden we  259 pluimvee- en varkenshouderijen in onze regio en waar nodig begeleidden we ze bij eventuele aanpassingen.

Eén van de bedrijven zegt hierover: “Ik was er nooit zo mee bezig, tot ik de brieven van de Omgevingsdienst kreeg. Toen ben ik me gaan verdiepen in de materie. Heel fijn dat op dat moment de toezichthouder er was om mij te erbij te helpen, waarvoor alle lof!”

Positief effect op stikstofreductie
Samen met onze partnerorganisaties besloten we bij aanvang van het project om extra uren vrij te maken, gezien het belang van deze regeling. Dat heeft gezorgd voor mooie resultaten. Zo konden we een positieve bijdrage leveren aan de doelstellingen van Nederland. Met het gelijktrekken van de regeling wordt er aanzienlijk minder ammoniak uitgestoten en dus een vermindering van de stikstofuitstoot, waardoor er ruimte vrij komt voor andere ontwikkelingen in het land in onder andere de bouw en voor de natuur.

Door het einde van de stoppersregeling zijn er gelijke regels gecreëerd voor de bedrijven die aan het Beh moeten voldoen.

Wat houdt de stoppersregeling ook alweer in?
Meer dan 10 jaar geleden zijn de regels voor de emissies aangescherpt. Veel agrariërs hadden destijds niet de mogelijkheid om te voldoen aan de strengere eisen. Landelijk is een gedoogregeling opgesteld voor 10 jaar zodat bedrijven met makkelijkere en/of goedkopere maatregelen aanpassingen konden doen. In 2020 was het zo ver: iedereen heeft weer dezelfde regels. De 10-jaarstermijn liep af. Vanaf nu moesten de bedrijven stoppen of de duurdere aanpassingen doen om toch te voldoen aan de Beh.