Omgevingsdienst IJsselland constateerde dat de bedrijven die in 2019 niet alle maatregelen hadden getroffen gemiddeld 24.000 kWh en 1.800 m3 aardgas konden besparen. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van bijna 200 huishoudens. Door energiebesparende maatregelen uit te voeren, draagt een bedrijf niet alleen bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen, maar kan het ook substantieel financieel besparen. “Als een ondernemer ledverlichting aanlegt, ziet hij dat in zijn kosten terug als besparing.”

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht veel bedrijven energie te besparen. Wanneer een bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar gebruikt, moet het bepaalde rendabele maatregelen nemen om energie te besparen. In 2019 kwam daar een Informatieplicht energiebesparing bij. Sinds die tijd moeten bedrijven ook aan de overheid doorgeven welke maatregelen er zijn getroffen. Omgevingsdienst IJsselland houdt hier toezicht op. Dat gebeurt ook bij grote bedrijven waar energiebesparingsmaatregelen kunnen voortkomen uit vergunningsvoorschriften, zoals het jaarlijks indienden van een energiebesparingsplan.

2019: ruimte voor winst

Omgevingsdienst IJsselland controleerde in 2019 onder meer kantoren, metaalbedrijven, horecabedrijven en bedrijfshallen en heeft in totaal bijna 140 integrale en themacontroles uitgevoerd. Daarbij besteedt de toezichthouder extra aandacht aan de energiebesparingsplicht of is de reguliere controle op het thema energie uitgebreider. Alle gecontroleerde bedrijven samen waren goed voor een energiegebruik van ruim 83 miljoen kWh en 13,5 miljoen m3 aardgas. 

In 57% van de energiecontroles stelde de toezichthouder vast dat er onvoldoende energiebesparende maatregelen waren getroffen. De meeste winst valt te behalen in verlichting en isolatie bij bedrijven. “Energiebesparing is het enige milieuthema dat een ondernemer geld oplevert. Als een ondernemer ledverlichting aanlegt, ziet hij dat in zijn kosten terug als besparing”, zegt Jelle Kramer, projectleider Energie en Duurzaamheid bij Omgevingsdienst IJsselland. “Wij helpen bedrijven met dingen die ze zelf niet zien. Al die kleine aanpassingen leveren samen een substantiële energiebesparing in IJsselland op.”

De bedrijven die onvoldoende maatregelen hadden getroffen kunnen samen jaarlijks 11.056 Gigajoule aan energie besparen. Dit is gelijk aan het energiegebruik van bijna 200 huishoudens en komt neer op een financiële besparing van €2.300,- per bedrijf.

Creatieve bedrijven

De controles verlopen vrijwel altijd goed; vanuit de ondernemers is er begrip voor het feit dat de overheid controleert op energiebesparing. Cindy Spieksma is toezichthouder bij Omgevingsdienst IJsselland. Ze controleert of bedrijven voldoen aan de milieuwetgeving en de eisen in energie en duurzaamheid. “Interessante aan mijn werk vind ik dat je bij zoveel bedrijven binnenkomt. Dan pas zie je hoe bedrijven met duurzaamheid bezig zijn. Bedrijven doen veel meer en zijn veel verder dan wij als overheid weten. Een voorbeeld? Een wasserij die vanwege de sluiting van hotels door corona  tijdelijk geen lakens had om te wassen. Dat bedrijf greep dat moment aan om ledverlichting te installeren. Dat is toch super!”, zegt Cindy hierover.

Opbrengst voor regio IJsselland

Medewerkers van Omgevingsdienst IJsselland volgen jaarlijks diverse trainingen om meer resultaten te kunnen bereiken. Ook evalueert de organisatie jaarlijks hoeveel de controles de regio opleveren in energiebesparing. Energietoezicht draagt daarmee bij aan het realiseren van klimaatdoelstellingen en het versterken van bedrijven in de regio. Meer weten over energie en duurzaamheid? Kijk op de speciale themapagina van Omgevingsdienst IJsselland of neem contact op via energie@odijsselland.nl.