Europese milieu-experts bezoeken Zwolle: “Flinke stimulans aan samenwerking op alle niveaus”

Ruim 150 conferentiegasten uit 36 landen bezochten vorige week het Stadhuis en het Provinciehuis in Zwolle voor de tweejaarlijkse IMPEL-conferentie. Gastheer Omgevingsdienst IJsselland verzorgde, in nauwe samenwerking met de Provincie Overijssel en Gemeente Zwolle, een plenair congres en workshops op 26, 27 en 28 september. Conclusie van de dag: om milieudoelstellingen te halen is samenwerking geen luxe, maar een must.

In het e-zine dat naar aanleiding van de conferentie werd samengesteld staan interviews met sprekers en gasten, alle presentaties en verslagen van belangrijke sessies.

IMPEL is een Europese netwerkorganisatie met leden op het gebied van de implementatie en handhaving van milieu- en omgevingswetgeving. Aan de hand van thema’s als innovatie, opleiding & training, collegiale toetsing, toezicht & handhaving, citizen science en landbouw spraken ruim 15 sprekers woensdag 26 september de groep experts toe in het Stadhuis in Zwolle. Donderdag 27 en vrijdag 28 september ontving de Provincie Overijssel de conferentiegasten in het Provinciehuis voor diverse workshops en een seminar.

Innovaties in implementatie en handhaving
Veel aandacht was er voor innovatieve technieken op het gebied van toezicht en handhaving. “We leven in een tijd van digitalisering en globalisering. Het terrein van toezicht en handhaving krijgt opeens te maken met drones, satellieten en big-data. Deze nieuwe technieken lijken soms ingewikkeld, maar ze vereenvoudigen uiteindelijk ons werk. En ze maken het bovendien effectiever. Binnen IMPEL wordt aan deze ontwikkelingen aandacht besteed“, aldus Annemieke Traag, gedeputeerde voor de portefeuille Energie, Milieu en Europa van de Provincie Overijssel en lid van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst IJsselland.

Samenwerking op regionaal, landelijk en Europees niveau
De impact van digitalisering en globalisering maakt samenwerking op een hoger niveau steeds relevanter. Om milieudoelstellingen te bereiken en te werken aan een duurzame leefomgeving, is krachtenbundeling noodzakelijk. Op regionaal niveau zoals dat bij onder meer omgevingsdiensten gebeurt, maar ook op landelijk en Europees niveau. Pieter-Jan van Zanten, directeur van Omgevingsdienst IJsselland: “Bijzondere bijeenkomsten als deze geven een flinke stimulans aan de samenwerking tussen uitvoerders op alle niveaus. Lokaal en regionaal, landelijk en op Europees niveau geven we op deze manier praktisch vorm aan nieuwe samenwerkingsprojecten op het gebied van milieu en duurzaamheid.” Ook Chris Dijkens, voorzitter van IMPEL, ziet deze meerwaarde: “IMPEL faciliteert samenwerking tussen vergunningverleners en handhavers, gericht op de praktische toepassing van milieuwetgeving. Bijvoorbeeld door het delen van best practices om concrete problemen in hun dagelijkse werk op te lossen, het ontwikkelen van handhavingstools en door de organisatie van uitwisselingsprogramma’s voor milieu-inspecteurs, om van elkaar te leren. Een van IMPEL’s ambities is het netwerk verder te ontwikkelen in training en capacity building, om daarmee kennis en vaardigheden van onze leden nog verder te verdiepen.”

Belang bewaken milieuregels
Ook het belang van het bewaken van milieuwetgeving en –regels werd onderstreept gedurende de conferentie. Bort Koelewijn, voorzitter van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst IJsselland en burgemeester van Kampen, bedankte de aanwezige organisaties voor hun inzet op het beschermen van het milieu en een duurzame leefomgeving: “Organisaties worden pas duurzaam als zij hun verantwoordelijkheid nemen, ter bescherming van mens en aarde. Ze hebben daarbij uw kennis en expertise hard nodig.”

De conferentie is een initiatief van verschillende (overheids)organisaties uit de regio, het land en Europa. IMPEL, Omgevingsdienst IJsselland, Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, Congresregio Zwolle, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) sloegen de handen ineen om deze conferentie mogelijk te maken.

Geplaatst op: 1 oktober 2018