Flyer Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Voor bedrijven die een energiebesparingsplicht hebben, komt er vanaf 1 juli 2019 een informatieplicht. Ondernemers moeten vanaf dan melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Er komt een centraal meldpunt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). OD IJsselland bezoekt bedrijven die aan de informatieplicht hebben voldaan. Meer over de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven leest u in de speciale flyer.
Geplaatst op: 16 april 2019