We zijn met z’n allen flink aan de klus geslagen de afgelopen periode. Aan de drukte bij de milieustraten was afgelopen weken ook te merken dat mensen massaal afval komen afvoeren, waaronder ook veel asbest. Wellicht bent u zelf ook op asbest gestuit, maar dan is het goed om te weten dat u dit niet zomaar zelf kunt verwijderen. U loopt zelfs kans op hoge boetes. Omgevingsdienst IJsselland controleert daarom extra op eventuele illegale asbestsaneringen.

Asbestrapport verplicht

Is uw woning gebouwd vóór 1994? Dan heeft u kans op asbest in uw huis. Loskomende asbestvezels zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Gaat u klussen, slopen of verbouwen? Laat dan eerst uw woning inventariseren of er asbest in zit. Dit is verplicht!

Zelf asbest verwijderen?

Gaat u zelf asbest verwijderen? Dan is het goed om te weten dat u maximaal 35 vierkante meter aan asbesthoudend materiaal zelf mag weghalen. Dit is aan strenge regels gebonden en geldt alleen als het gaat om het verwijderen van:

  • Geschroefde (dus niet gespijkerde!), hechtgebonden asbesthoudende (dak)platen
  • losliggende asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

In alle andere gevallen schakelt u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in. Dit mag u nooit zelf verwijderen.

  • Voorafgaand aan de verwijdering van het asbest doet u een sloopmelding via het Omgevingsloket. Wordt de sloopmelding geaccepteerd? Dan mag het asbest pas worden verwijderd;
  • Hechtgebonden asbestvezels zitten vast in ander materiaal, zoals (dak)platen. Beginnen de platen af te brokkelen? Dan zijn ze niet meer hechtgebonden. U mag het dan niet zelf verwijderen.
  • Het hele oppervlak moet in één keer verwijderd worden en mag dit niet over meerdere keren verdelen. Ook mag u niet in het oppervlak zagen, breken, boren of beschadigen.
  • Deze regels gelden alleen voor particulieren.
  • Let goed op uw eigen gezondheid en veiligheid als je zelf asbest verwijdert;
  • Twijfelt u over de veiligheid? Neem dan contact op met Omgevingsdienst IJsselland of uw gemeente. Zij kunnen de situatie met u bespreken om te beoordelen of het verantwoord is om zelf het materiaal te verwijderen.

Hoge boetes

Het overtreden van deze regelgeving is strafbaar. U kunt zelfs een hoge boete krijgen als u zelf asbest gaat verwijderen, terwijl dit niet is toegestaan. Hoe hoog is die boete? Nou schrik niet: het bedrag kan oplopen tot duizenden euro’s, want het zijn economische delicten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het veilig verwijderen van asbest op www.milieucentraal.nl en www.infomil.nl. Op www.ascert.nl vind u makkelijk een gecertificeerde asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven bij u in de buurt. Meer over asbest leest u op onze themapagina.