Mensen die binnen een straal van twee kilometer van geitenhouderijen wonen hebben een verhoogd risico op longontsteking. Daarom heeft de provincie Overijssel op 6 maart 2019 een tijdelijk verbod ingesteld op het starten of uitbreiden van geitenhouderijen. Dit verbod geldt tot 1 maart 2022. Tot die tijd worden geen vergunningen verleend voor het starten of uitbreiden van geitenhouderijen.

Oorzaak

Het is nog niet duidelijk waar de oorzaak van de verhoogde kans op longontsteking bij geitenhouderijen vandaan komt. Daarom zijn in 2019 vervolgonderzoeken naar oorzaken gestart. Deze onderzoeken moeten duidelijkheid geven op vragen als: welke ziekteverwekkers veroorzaken longontsteking in de omgeving van geitenhouderijen, aan welke ziekteverwekkers worden geitenhouders blootgesteld, welke mogelijke ziekteverwekkers komen voor bij omwonenden zonder longontsteking en aan welke van geitenhouderijen afkomstige mogelijke ziekteverwekkers worden omwonenden blootgesteld in de lucht? Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Universiteit Utrecht, Wageningen University en Research en Nivel voeren samen de VGO-onderzoeken uit.

Uitstel onderzoeken

Door de coronapandemie hebben alle vervolgonderzoeken ernstig vertraging opgelopen. Sommige deelstudies zijn uitgesteld. Naar verwachting worden de resultaten in 2024 gepubliceerd. Omgevingsdienst IJsselland wacht deze resultaten af en verwacht dat Provincie Overijssel het verbod op het starten of uitbreiden van geitenhouderijen verlengt tot de onderzoeksresultaten bekend zijn.

Gerelateerde pagina’s en artikelen

Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO) | RIVM
Geiten en longontsteking | Kenniscentrum InfoMill