Willem Kiers startte 1 mei als toezichthouder Bodem en Bouwstoffen bij Omgevingsdienst IJsselland. We vroegen hem naar zijn eerste weken in deze functie.

Nieuw gebied

“Ik kreeg bij mijn vorige werkgever RUD (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe) de kans om de opleiding Bodemspecialist te volgen. Die heb ik in december vorig jaar afgerond. Na ruim 30 jaar binnen Drenthe gewerkt te hebben, was ik wel toe aan een ander gebied. De vacature bij OD IJsselland kwam voor mij als geroepen. Ik neem nu het noordelijke deel van ons werkgebied onder mijn hoede. Mijn eerste indruk is dat OD IJsselland een open, goed opgezette organisatie is. Het systeem waarmee ik werk is gebruiksvriendelijker dan ik gewend ben.”

Meldpunt bodemkwaliteit

“We houden toezicht op bodemsaneringen, van tijdelijk uitnemen tot grote bodemsanering. Zo houden wij toezicht op grondtransporten die gemeld zijn via het Meldpunt bodemkwaliteit. Maar we kijken ook naar transporten die niet gemeld zijn. Dan onderzoeken we wie de opdrachtgever is en wie de transporteur is. Wij krijgen meldingen van collega’s of uit het gebied, dat er transporten plaatsvinden en/of grond is opgeslagen op een perceel of terrein waar onduidelijkheid over is. Die meldingen onderzoeken we ook”.

Goed weten waar je me bezig bent

“Bij bodemsanering moet je goed weten waar je mee bezig bent, er zijn duidelijke regels waar je aan moet voldoen. Bij elk transport hoort bijvoorbeeld een begeleidingsformulier aanwezig te zijn. Deze papieren ontbreken nog wel eens. Wij willen weten wat de kwaliteit van de grond is die getransporteerd wordt, waar de grond vandaan komt en waar het naar toe gaat. Dat is het mooie van ons werk: wij kijken of er volgens het plan van aanpak wordt gesaneerd, of we dit moeten aanpassen en stellen vast of de bodemsanering voldoet.”

Geen oogkleppen op

Vanuit mijn vorige werkervaring neem ik kennis en expertise mee die ik hier kan delen. Ik heb bijvoorbeeld enkele jaren toezicht gehouden op WKO-boringen. Deze warmte- en koudeopslag (wko) is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Mogelijk gaan we in de toekomst ook toezicht houden bij boringen van warmte- en koude opslagen. Dit is sterk in opkomst.

Mijn collega’s kunnen er op rekenen dat ik niet met oogkleppen op toezicht houd. Dat betekent dat ik verder kijk dan mijn eigen functie en afdeling en signalen doorgeef aan  collega’s van andere afdelingen binnen de OD IJsselland. Ik hoop dat we samen IJsselland schoner en veilig mogen houden.”