Sinds afgelopen zomer is Maarten Offinga de nieuwe bestuursvoorzitter van Omgevingsdienst IJsselland. Hoog tijd om eens met hem in gesprek te gaan!

No-nonsense mentaliteit

We starten met een korte introductie, “Ik ben Maarten Offinga, 58 jaar oud en kom uit Friesland. Voorheen was ik met veel passie directeur van twee bedrijven die zich bezig hielden met watertechnologie en microbiologie. In die tijd vond ik dat er wel wat meer ondernemers de politiek in mochten gaan. Op een gegeven moment werd ik zelf gevraagd om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb toen de daad bij het woord gevoegd. Na die verkiezingen ben ik begonnen als wethouder bij de gemeente Súdwest Fryslân. Dit heb ik ruim 9  jaar gedaan. Sinds een jaar ben ik nu met veel plezier burgemeester van de gemeente Hardenberg”.

“Wat ik zo mooi vind aan deze regio, en specifiek aan de gemeente Hardenberg, is de dynamische gemeente en de mooie en groene omgeving. De gemeente Hardenberg is een echte ondernemende gemeente. Het is prachtig om te zien hoeveel verschillende (familie)bedrijven actief zijn. Hardenberg staat bekend om ‘de kracht van gewoon doen’. De no-nonsense mentaliteit spreekt mij erg aan. Want dit strookt met mijn eigen karakter en ondernemerservaring”, vertelt Maarten Offinga.

Om in zijn rol als burgemeester te groeien is Maarten Offinga de afgelopen tijd veel in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente. “Tijdens de coronaperiode was elkaar fysiek ontmoeten lastig. Daarom heb ik mensen uitgenodigd om met mij te wandelen. Want dat kon wel, veilig in de buitenlucht. Zo leerde ik de omgeving én de betrokkenen steeds beter kennen. Tijdens de wandelingen kwamen er echt allerlei onderwerpen voorbij: van milieu tot de cultuursector. Een ander bijkomend voordeel is dat ik ook nog eens fit bleef. Een driedubbele winsituatie dus!”

In zijn rol als burgemeester kwam Maarten Offinga al regelmatig in aanraking met Omgevingsdienst IJsselland. “Ik was voorafgaand aan mijn functie als voorzitter al enthousiast over het werk van de Omgevingsdienst. Om deze reden leek het mij mooi, om naast mijn functie voor Hardenberg, ook iets bij te dragen aan de leefomgeving van heel IJsselland. Zo gezegd, zo gedaan”.

Samen bouwen aan een volwaardige organisatie

Waar gaat hij de komende tijd als voorzitter van de Omgevingsdienst mee aan de slag? “Als voorzitter ben ik onder andere sparringpartner van directeur Pieter-Jan van Zanten. De komende tijd werken we belangrijke organisatieveranderingen en -verbeteringen, lees bouwstenen van de Omgevingsdienst, uit. Als voorzitter doe ik dit samen met het dagelijks en algemeen bestuur, de directeur en de vele medewerkers en betrokken ambtenaren van de verschillende gemeenten.

Die organisatiebouwstenen staan in het programma Samen Toekomstbestendig. “Dit programma kent vijf sporen en is gericht op een duurzame begroting, herijking van financiering en efficiencyverbeteringen. Om hier vorm aan te geven zijn interne werkgroepen aan de slag gegaan. In deze werkgroepen zitten naast medewerkers van de OD ook betrokkenen van de verschillende gemeentes. Zo heeft iedere gemeente ook een stem in ons nieuwe beleid. Dit zorgt voor draagvlak bij de gemeentes, maar ook voor een frisse wind van buitenaf. Ik ben ervan overtuigd dat dit een positief gegeven is voor alle partijen en resulteert in een organisatie die ten dienste van onze samenleving klaar is voor de toekomst. De OD is een non-profit organisatie en het “eigenaarschap” is van de gemeenten. We gaan daarom nog meer energie steken in de binding met de gemeenten”.

Fysiek contact met alle Raden

“De komende tijd wil ik graag een rondje maken langs alle gemeenteraden. Ik heb gemerkt dat betrokkenen het fijn vinden om een gezicht bij de Omgevingsdienst te hebben. Daarnaast wil ik graag bedrijven in de buurt gaan bezoeken. De OD wil graag een organisatie zijn die altijd dichtbij op afstand staat. Dit helpt daarbij”.

Een blik in de toekomst

Een uitdaging die Maarten Offinga de komende tijd voor de OD ziet is de herstructurering van de organisatie. “De afgelopen drie jaar is OD IJsselland door verschillende fasen heen gegaan. Tijdens deze fasen zijn er dingen goed gegaan, maar er zijn ook dingen die serieuze aandacht behoeven. Juist van de dingen die minder goed zijn gegaan kunnen we leren. Met de kennis uit het verleden én de kennis van nu gaan we aan de slag met de verandering van een startende organisatie naar een volwassen organisatie. Er komt een integrale aanpak voor verschillende processen. Dit zorgt ervoor dat we niet bij ieder proces weer opnieuw hoeven te beginnen. De kwaliteit van de werkzaamheden en de kostenefficiëntie en effectiviteit van de organisatie stijgen daardoor.”

Een tweede uitdaging die Maarten Offinga voor de OD ziet is de nationale wetgeving die door de Omgevingsdienst wordt uitgevoerd. “Het Rijk komt regelmatig met wijzigingen of nieuwe wetgeving die de omgevingsdiensten zich eigen moet maken. Neem bijvoorbeeld de Omgevingswet. Het is daarbij belangrijk dat wij deze wetgeving beheersen en de gemeentes hierover kunnen adviseren. Door integraler te werken zorgen we ervoor dat we efficiënter verder gaan met dat waar we goed in zijn. Daarnaast blijven we met onze kennis altijd in nauw contact staan met de gemeentes”.

“Ik ben ervan overtuigd dat OD IJsselland belangrijke stappen in de juiste richting maakt. Samen met de gemeentes zijn we de afgelopen tijd actief bezig geweest met de verschillende werkgroepen. Dit zorgt er onder andere voor dat we de hoofdzaken steeds beter van de bijzaken kunnen onderscheiden”.