Drie jaar geleden startte OD IJsselland, een nieuwe dienst met 12 partners. Komend jaar spreken we elke maand een van deze partners om te horen hoe het gaat. Hoe zien zij de samenwerking? Wat typeert deze samenwerking? We trappen af met de gemeente Dalfsen, en wel met Marco Borkent, beleidsmedewerker milieu/VTH.

Marco Borkent3

“Bevlogenheid en betrokkenheid zijn twee woorden die Dalfsen kenmerken. Dat merk je aan alles. Het komt in medewerkersonderzoeken en in gesprekken met medewerkers, bestuur en management steeds weer naar voren. Met ook een keerzijde: we zeggen hier heel slecht ‘nee’”, vertelt Marco. “Ik denk dat onze omvang ons onder meer anders maakt dan anderen. We zijn niet de kleinste gemeente in de regio, maar het scheelt niet veel. Daarnaast kun je denk ik spreken van de Sallandse mentaliteit. We kijken naar elkaar om. “

Hot items

Marco heeft bijna dagelijks met OD IJsselland te maken. “Ik ben de accounthouder voor de OD, het lijntje tussen Dalfsen en de omgevingsdienst. Ik houd me vooral bezig met zaken als financiën en de jaarplanning. Als de dossiers gecompliceerder worden, dan ben ik daar ook bij betrokken.” In Dalfsen is onder meer sprake van een zaak waarbij de spanning in de buurt oploopt vanwege een bedrijf dat overlast veroorzaakt. “De samenwerking in de dossiers tussen de gemeente en OD IJsselland loopt heel goed. We weten elkaar te vinden en de lijntjes met collegajuristen en andere betrokken collega’s zijn kort. Ook al is dit een ingewikkeld dossier, het is een schoolvoorbeeld van hoe we zouden moeten werken.”

Spanningsveld

De planning voor volgend jaar is een actuele discussie. “De urenplanning is krap geweest en dus zou deze eigenlijk ruimer opgezet moeten worden. Maar hoe legitiem ook, het komt nooit gelegen als er geld bij moet, zeker in de huidige tijd waarin gemeenten het financieel moeilijk hebben. Daarin merk ik het verschil met vroeger, toen de taken nog binnen onze eigen organisatie belegd waren. Nu komen dit soort pijnpunten wat meer transparant op tafel. Iedereen snapt het wel, maar het is niet echt makkelijk”, vertelt Marco.

Onafhankelijkheid

Marco ziet overeenkomsten en verschillen in de manieren waarop gemeente Dalfsen en OD IJsselland werken. “De meeste medewerkers bij ons en ook bij OD IJsselland komen uit de regio en daar zie je wel bevlogenheid. Tegelijkertijd staat de omgevingsdienst meer op afstand van de gemeente dan vroeger, toen de medewerkers nog echt bij de gemeente werkten. Sinds we een omgevingsdienst hebben, is het beeld dat de samenwerking net wat zakelijker is. Ik snap dat overigens ook wel. Omgevingsdiensten zijn opgericht om bepaalde redenen. De omgevingsdienst is toch een onafhankelijke organisatie. Maar de vragen of de casussen die we bij OD IJsselland uitzetten, daar komt wel altijd een bevlogen antwoord op.”

Korte lijnen

Medewerkers van OD IJsselland werken regelmatig op kantoor bij de partners, om verbinding te houden en op de hoogte te blijven.  Er is een situatie voor en na corona”, merkt Marco. “We zien elkaar minder. Daar kunnen we niets aan doen, maar het maakt het lastiger om boven water te krijgen wie je nodig hebt.” Volgens Marco zijn korte lijnen wel echt nodig: “De Omgevingswet in 2022 wordt een gigantische opgave voor zowel ons als de omgevingsdienst.  Gelukkig lopen hiervoor talrijke initiatieven en gaat dat goed in deze regio. De samenwerking en elkaar vinden wordt hierdoor ook makkelijker en meer.”

Samenwerking

OD IJsselland bestaat bijna drie jaar. “Drie jaar geleden was alles nieuw en was het niet duidelijk wie waarvan was. Er waren nog veel grijze gebieden. Dat is geleidelijk aan uitgekristalliseerd. Natuurlijk heb je altijd discussiepunten en bespreekpunten maar dat heb je binnen de gemeente ook”, vertelt Marco. “Ik ben tevreden en positief over de samenwerking. Als ik de samenwerking zou willen kenmerken: vergunningen worden verleend, de meldingen worden behandeld, toezicht wordt uitgevoerd, de adviezen worden verstrekt door teams bodem en geluid en noem maar op. Het werk gaat gewoon door. Ondanks opstartproblemen bij deze betrekkelijk jonge organisatie, mag OD IJsselland zeker ook trots zijn.”