Drie jaar geleden startte OD IJsselland, een nieuwe dienst met 12 partners. Komend jaar spreken we elke maand een van deze partners om te horen hoe het gaat. Hoe zien zij de samenwerking? Wat typeert deze samenwerking? Deze keer met Wilco IJzerman, sectiehoofd Wabotoezicht en Wabo vergunningverlening en accounthouder voor OD IJsselland bij de Gemeente Zwolle.

Wilco typeert Zwolle als een professionele organisatie met oog voor medewerkers. “Er is ruimte om je te ontwikkelen en we stellen ons naar alle partijen waarmee we samenwerken op als een loyale partner. Dat probeer ik ook terug te laten komen in de manier waarop ik invulling geef aan mijn accounthouderschap voor OD IJsselland. Ik zie de omgevingsdienst als een professionele organisatie met veel kennis en inhoud, die je daar ook moet laten omdat hij daar hoort. Dat bekent ook het vertrouwen geven om invulling aan die rol als expert te geven.”

Linking pin

“Eigenlijk heb ik elke week wel iets van doen met de omgevingsdienst. Dat varieert van een casus of een aanschrijving tot het overleg met alle partijen en onze accounthouder, Martin Roelink, bij de Omgevingsdienst.

Er kwam bijvoorbeeld eens een handhavingsverzoek binnen tegen het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden. Dat komt dan bij mij terecht met het verzoek dat met de OD op te nemen. Ik ben daarin linking pin tussen OD IJsselland en gemeente Zwolle. Stel, er moet ergens een aanschrijving komen, dan stellen inhoudelijk deskundigen deze op, kijken juristen mee en ik kijk naar de bestuurlijk gevolgen van die aanschrijving. Ik ben niet de inhoudelijk deskundige.”

Zakelijker worden

OD IJsselland heeft in de afgelopen jaren zeker stappen gemaakt, maar er valt ook nog te verbeteren, vindt Wilco. “Het gaat goed in de samenwerking, maar we voeren op dit moment de nodige financiële discussies. Ik vind dat we daar in gezamenlijkheid uit moeten komen. Uiteindelijk zijn wij als partners mede-eigenaar van de OD. Als het niet goed gaat met de OD, gaat het ook niet goed met alle partners die daarin samenwerken.” Wat vraagt dat dan aan veranderingen? Wilco: “We moeten in het algemeen zakelijker worden. We voeren zeker niet overal discussie over, maar we moeten uiteindelijk ook richting onze raad kunnen uitleggen waar de middelen van Zwolle heen gaan.”

Verbinding

De organisatie is nu drie jaar onderweg en volgens Wilco ook echt een organisatie aan het worden. “In 2018 kwamen de mensen bij elkaar als medewerkers vanuit allerlei gemeenten. Ik zie dat de eerdere verbinding met de gemeente Zwolle minder vanzelfsprekend wordt. Enerzijds is dat positief, want het betekent loyaliteit naar de omgevingsdienst. OD IJsselland werkt vanuit hetzelfde pand als gemeente Zwolle. Makkelijk, zou je denken. Maar ik heb de indruk dat de OD juist daardoor nog wel eens minder zichtbaar is in Zwolle dan bij andere partners. Het is verleidelijk direct naar de 4e verdieping (waar OD IJsselland werkt, red.) te lopen. Op dat vlak is er nog wel een uitdaging om die verbinding tussen de organisaties en de OD meer inhoud te geven. Je krijgt niet alles georganiseerd via mails. Het zit hem uiteindelijk vooral in dat menselijke contact.”

Grootste uitdaging: effectdoelstellingen

“In mijn ogen is het de komende jaren vooral belangrijk dat we nadrukkelijker kijken hoe we een scherpere verdeling kunnen maken in de partners. Meer inzicht in wat je hebt ingebracht en wat je daarvoor terugkrijgt. Daar wordt nu gelukkig heel hard aan gewerkt, in gezamenlijkheid. Maar de grootste uitdaging is het toewerken naar een effectgerichte organisatie, waarbij we minder kijken naar aantallen. Dat begint al met de basis op orde. Als OD IJsselland de bedrijfsvoering op orde heeft, kunnen we effectdoelstellingen definiëren. Dat effect is heel moeilijk te definiëren, dat is een uitdaging. Maar dan ben je ook af van de discussie over cijfers, aantallen en geld en kijk je naar het maatschappelijke effect. Dan kun je makkelijker in solidariteit afspraken maken. Daar zijn we dit jaar nog niet mee klaar. Toch, ook al hebben we nog stappen met elkaar te maken, in de afgelopen drie jaar heeft de OD een groei doorgemaakt. De kwaliteit en professionaliteit die is er. Er wordt hard gewerkt en er worden goeie dingen gedaan, ondanks corona. Dat wil ik graag nog eens extra benadrukken.”