Tiemen Booijink startte onlangs als toezichthouder Milieu bij Omgevingsdienst IJsselland. We vroegen hem bij de koffieautomaat naar zijn ervaringen tot nu toe.

“Waarom ik ben gaan werken bij OD IJsselland? In deze functie help ik de leefomgeving verbeteren en help ik bedrijven een professionaliseringslag te maken in verantwoord ondernemen. Ik kan zo vanuit maatschappelijke betrokkenheid door mijn werk een bijdrage leveren aan de leefomgeving waar ik woon.”

Goede voorbereiding

“Ik voer milieucontroles uit bij bedrijven en behandel actief klachten. Daarbij controleer ik of bedrijven voldoen aan de actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Om goed beslagen ten ijs te komen en niet voor verrassingen komen te staan, is een goede voorbereiding op een bedrijfsbezoek essentieel. Een milieucontrole bestaat meestal uit een administratief deel en de fysieke rondgang door het bedrijf. Interessant om met de ondernemer te sparren en hem te overtuigen een werkwijze aan te nemen die overeenkomt met de geldende wet- en regelgeving. Daar hoort soms ook een flinke investering van de ondernemer bij.”

De taal van de ondernemer

“Ik kom uit een ondernemersnest. Ik heb zelf in verschillende commerciële functies gewerkt, waarvan de laatste jaren als supermarktmanager. Daardoor spreek ik de taal van de ondernemer, ben ik gewend verantwoordelijkheid te nemen en oplossingsgericht te werken. Deze ervaringen helpen mij in het vertalen van de geldende wet- en regelgeving naar oplossingen waar ook de ondernemer bij gebaat is.”

Omgevingswet grote uitdaging

“Ik ben nu zo’n 6 weken in dienst en elke dag is anders en brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Een heel grote uitdaging voor OD IJsselland zal de intrede van de Omgevingswet in 2021 worden. Dit zal ook mijn werk enorm gaan beïnvloeden. Er breekt dus een heel interessante tijd aan.”

Gezamenlijke doelen verwezenlijken

“OD IJsselland heeft enorm veel deskundigen en specialisten in huis. Er is een grote bereidheid om elkaar te ondersteunen en te helpen bij vraagstukken. Ik hoop mij het vak van toezichthouder snel eigen te maken door samen te werken, opleiding te volgen en veel ervaring in het werkveld op te doen. Daarnaast wil ik mijn steentje bijdragen in het verder opbouwen van OD IJsselland als een toekomstbestendige organisatie en gezamenlijk doelen te verwezenlijken.”