Bij Omgevingsdienst IJsselland werken zes buitengewoon opsporingsambtenaren aan het opsporen van milieuovertredingen. Jaarlijks brengen zij met her- en bijscholing hun kennis op peil. Boa’s moeten elk jaar verplicht een examen doen. Bij een goed afgelegd examen verlengt de bevoegdheid. Ook dit jaar rondden onze boa’s het examen succesvol af.

In het algemeen zijn boa’s vakspecialisten op milieu- of veiligheidsgebied die ook een opsporingstaak erbij krijgen. Ze ontlenen de opsporingsbevoegdheid aan de titel van toezichthouder; ze zijn primair toezichthouder en daarnaast opsporingsambtenaar. Ze werken daarbij samen met verschillende partijen, waaronder de politie. De boa’s van OD IJsselland voerden in 2022 tot nu toe 24 opsporingsonderzoeken uit. Te denken valt hierbij aan onderzoeken naar illegale asbestsloop, illegale toepassing van verontreinigde grond, het in werking hebben van een bedrijf voor de opslag van afvalstoffen zonder vergunning, het niet naleven van vergunningvoorschriften door bedrijven.

Het resultaat: Voor deze overtredingen is of wordt proces-verbaal opgemaakt. Deze processen-verbaal worden ingezonden naar het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM). Dit is het onderdeel van het OM  dat milieu- en fraudezaken afhandelt. Dit kan voor de overtreders leiden tot vervolging en veroordeling.