De omgevingsdiensten Twente en IJsselland en de provincie Overijssel zetten zich gezamenlijk in voor de verbetering van de werking van luchtwassers in Overijssel.

Onderzoek naar de werking luchtwassers

Uit het onderzoek dat wij november 2019 publiceerden, is gebleken dat veel luchtwassers niet naar behoren functioneren. Eén van de oorzaken van het niet goed functioneren is: aandacht voor de luchtwasser! Daarmee kunnen tekortkomingen snel worden gesignaleerd en acties als bijvoorbeeld schoonmaken of zuur bijvullen op tijd worden uitgevoerd.

Op 24 juni is een livestream gehouden om agrariërs verder te informeren. In oktober worden de gegevens bij de agrariërs opgevraagd. Na de livestream is een periode voor herstel ingebouwd. Daarna gaan we als vervolg op het eerste onderzoek een nieuwe meting doen, de zogenaamde 1-meting, over de periode 1 november 2019 tot 1 november 2020.

Toezicht en handhaving

De reguliere controles gaan door en wij zullen bij grove overtredingen handhaven. Onze toezichthouders controleren de bedrijven op de aanwezigheid van luchtwassers, maar ook op de juiste werking en het bijhouden van het logboek. De toezichthouder kan in het logboek lezen wat de agriër heeft gedaan aan de werking van de luchtwasser, voldoet dat niet dan zal hij/zij daarover rapporteren.

Antwoord op vragen tijdens de livestream

Tijdens de livestream gaven de verschillende betrokkenen hun kijk op de materie en was er gelegenheid om vragen in te sturen. De vragen werden beantwoord door Tijs de Bree (gedeputeerde provincie Overijssel), Maurice Ortmans (Inno+ B.V.), Leonardo Dekker (Devriecom B.V.), Gerben Dekker (POV regiovoorzitter Overijssel), Jarno Brummelhuis (Fokbedrijf Brummelhuis) en Frits Snel (Toezichthouder Omgevingsdienst IJsselland).

Kijk de livestream terug.