Er zijn in Nederland 29 omgevingsdiensten. Om van elkaar te leren, samen te werken en te ontwikkelen, elkaar en het netwerk te verstevigen, is er de Collegiale Toets. De collegiale toets wordt in groepen van drie uitgevoerd. Dit gebeurt onder begeleiding van Omgevingsdienst NL en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dit jaar deed OD IJsselland de collegiale toets met DCMR Milieudienst Rijnmond en Omgevingsdienst Regio Arnhem. Het thema was ‘Uitvoeringsprogramma’. In het uitvoeringsprogramma komen de uitvoerings- en beleidscyclus samen. Waar staan we, welke verbeteringen kunnen we doorvoeren en welke omgevingsdienst heeft daarvoor al succesvolle methodieken ontwikkeld?

Resultaten

Het werkveld is hetzelfde, toch verschillen de omgevingsdiensten qua ontwikkelfase, opbouw en werkwijzen van elkaar. Hierdoor kunnen we veel van elkaar leren. Op 14 juni zijn de resultaten van de collegiale toets gepresenteerd aan de drie directeuren van de omgevingsdiensten. Iedere omgevingsdienst gaat met de resultaten en eigen ontwikkelpunten aan de slag. Verbeterpunten voor OD IJsselland en deelnemers richten zich vooral op: (1) focus op de opgave, (2) betere verbinding beleid en uitvoering, (3) een regionaal programma en (4) afstemming met strafrechtelijke partners. Deze punten sluiten volledig aan op ons Programma Samen Toekomstbestendig.