OD IJsselland voert controles zonder contact nog zoveel mogelijk uit. Bijvoorbeeld controles van mestbassins in het buitengebied.

Ook voor OD IJsselland zijn de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus niet zonder gevolgen. Een deel van onze werkzaamheden ligt voorlopig stil. Werkzaamheden zonder fysiek contact, zoals administratieve controles, gevelcontroles en bepaalde metingen vinden waar mogelijk nog wel doorgang.

Controles mestbassins

We controleren deze periode mestbassins in het buitengebied. De controles richten zich op mestbassins die buiten de inrichting liggen. Zo is er geen contact met de ondernemer, maar kunnen controles wel doorgaan. Tijdens de controle beoordeelt onze toezichthouder of de opslag voldoet aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit Milieubeheer en bijhorende Activiteitenregeling Milieubeheer of de omgevingsvergunning. De bevindingen delen we vervolgens per post aan de eigenaar mee.