De nieuwe website OD IJsselland ging in 2020 live. De nieuwe website is op het onderwerp digitale toegankelijkheid bekroond op niveau ‘AA – Voldoet volledig’. Een compliment, want maar 70 van de 2.000 websites die in kaart zijn gebracht, voldoen helemaal. Voor Suzanne de Beer, communicatieadviseur, niet meer dan logisch: “Duidelijk dat digitale toegankelijkheid een belangrijk thema is. Juist voor overheidsorganisaties is het belangrijk dat we onze websites net zo toegankelijk maken als onze gebouwen. We zijn er voor iedereen, toch?”

Wat betekent het A-label precies voor de website?
Het label geeft aan dat er functionaliteiten zijn ingebouwd voor mensen met een van de volgende beperkingen:

  • Visuele beperking
  • Auditieve beperking
  • Cognitieve of neurologische beperking
  • Fysieke beperking
  • Spraakbeperking

In Nederland zijn er 4 miljoen mensen met een soort beperking, dus dat geeft aan hoe belangrijk het is.
“Zo is er bijvoorbeeld voor alle niet-tekstuele content een tekstueel alternatief, bijvoorbeeld bij afbeeldingen. En veel zie je niet. De volgorde in de tekst moet in de broncode goed staan. Of we een tekst vet maken om te benadrukken dat het een kop is of dat we dit in de codering meegeven, maakt in de manier waarop het oogt niet uit. Als de tekst echter wordt uitgelezen door speciale software, is het om te kunnen begrijpen wat er staat noodzakelijk dat de tekst herkenbaar is als kop. Maar ook laten we hyperlinks niet in een nieuw venster openen. Voor visueel beperkten is dit heel verwarrend,”  geeft Suzanne aan. “Als Omgevingsdienst zijn we er voor iedereen, dus ook online willen we dat goed faciliteren.”

Hoe hebben jullie het digitaal toegankelijk maken van de website ervaren?
“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het een makkie was. We hebben behoorlijk wat aanpassingen gemaakt om aan het AA-niveau te kunnen voldoen, waarvan ik niet 1-2-3 het verschil zag. Maar dat is het hem juist: dat verschil wordt pas duidelijk als je bijvoorbeeld speciale software gebruikt om de website uit te lezen. Wij hebben het digitaal toegankelijk maken van onze website gelukkig kunnen combineren met de bouw ervan. Ik ben blij dat we met onze website en collega’s elke dag verder kunnen bouwen aan toegankelijkheid en betrokkenheid. Terugkijkend was het was een leerproces voor ons allemaal, maar de inspanningen met volledige toegankelijkheid tot gevolg meer dan waard!”

Wetgeving
Er zijn speciale richtlijnen opgesteld waar aan moet voldoen, namelijk de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). De autoriteit World Wide Web Consortium (W3C) stelde de richtlijnen op en ze zijn opgenomen in de Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Sinds 1 juli 2018 is het toepassen van de standaard voor digitale toegankelijkheid wettelijk verplicht voor alle digitale kanalen van Nederlandse (semi-)overheden.

Meer weten? Het hele onderzoeksrapport over de toegankelijkheid van odijsselland.nl met de aanpassingen vind je hier.