Omgevingsdienst IJsselland kijkt de komende maanden samen met ondernemers naar welke energiebesparende maatregelen zij moeten en kunnen inzetten. Daarvoor voert zij bij 260 bedrijven energiecontroles uit. Om ook complexere bedrijven te kunnen adviseren, wil de OD IJsselland dit jaar nog 4 tot 6 toezichthouders en vergunningverleners opleiden tot fulltime energiespecialisten.

Samen met de ondernemers van grotere kantoren, metaalbedrijven, agrarische inrichtingen en zwembaden onderzoekt de OD IJsselland welke energiebesparende maatregelen, die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn, mogelijk zijn. Met de energiecontroles die de Omgevingsdienst daarvoor uitvoert en het actualiseren van vergunningen willen de provincie Overijssel en de 11 gemeenten in IJsselland bijdragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Vergunningen actualiseren

Van bedrijven waarvan het energiebesparingspotentieel flink is, wil de OD IJsselland vergunningen gaan actualiseren. Dat staat in een projectplan ‘Energie en duurzaamheid 2018’, waarmee het Algemeen Bestuur van de OD IJsselland in de bestuursvergadering van 12 juli jl. instemde. Met de energiecontroles doen toezichthouders ook nog eens extra ervaring op.

Opleiding energiespecialisten OD IJsselland

De OD IJsselland leidt bovendien enkele energiespecialisten op, zodat die de komende jaren ook het energietoezicht kunnen doen binnen andere branches, met complexe bedrijven. Denk aan de rubber- en kunststoffenindustrie, papier en voedingsmiddelen. “Als Omgevingsdienst zijn wij in de unieke positie om de uitvoering van toezicht op de naleving van milieuwetgeving en de advisering op de energiebesparende mogelijkheden te kunnen combineren. We investeren bovendien in onze collega’s. Door de energiecontroles doen toezichthouders extra kennis en ervaring op met energiebesparende maatregelen en ze krijgen ook een gedegen opleiding en training” aldus Pieter-Jan van Zanten, directeur van de OD IJsselland.

Hulp voor grootverbruikers via erkende maatregelen

Bedrijven die vallen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit hebben de verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Om het ondernemers gemakkelijk te maken zijn voor verschillende branches zogenoemde Erkende Maatregelen Lijsten (EML) opgesteld. Deze maatregelen hebben een wettelijke status en zijn van toepassing voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas gebruiken. Bedrijven die minder elektriciteit of aardgas verbruiken (kleinverbruikers), vallen niet onder deze wettelijke regeling. Bij grootverbruikers die meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000m³ gas verbruiken kan een energieonderzoek worden afgedwongen.

Opvolging project

De Omgevingsdienst geeft de komende maanden een vervolg aan het projectplan voor de periode 2019 – 2021. Aan het bestuur worden dan keuzes voorgelegd over het aandeel van het energietoezicht in het totale takenpakket van de Omgevingsdienst. Mogelijk worden hierbij prioriteiten gesteld met betrekking tot de branches en bedrijven die worden bezocht.