“Ondernemers vinden het prettig als je meekijkt”

Yuri Bruggeman startte onlangs als toezichthouder industrie bij Omgevingsdienst IJsselland. We vroegen hem bij de koffieautomaat naar zijn ervaringen tot nu toe.

“Ik heb hiervoor niet eerder als toezichthouder gewerkt. Elke dag is weer anders. Vooral de afwisseling tussen controles, klachten en het uitwerken daarvan vind ik leuk. Binnen OD IJsselland zit een schat aan kennis, waarin alle milieuaspecten zijn ondergebracht. Voor mij als jonge medewerker is dit een ideale omgeving om kennis op te bouwen en ervaring op te doen. Ik wil me graag ontwikkelen tot een bekwame toezichthouder en een goede band met mijn collega’s opbouwen.”

Ruimte voor ontwikkeling
“Ik heb al mijn stages en werkervaring bij overheidsinstanties opgedaan; bij gemeenten en rijksoverheid. De overheid investeert veel tijd en energie in jonge medewerkers, zodat ze zich makkelijk kunnen ontwikkelen. Vaak is er genoeg ruimte om ander of extra werk op te pakken. Die manier van werken vind ik bijzonder prettig. Dat mijn keuze op Omgevingsdienst IJsselland is gevallen is daarom geen verrassing!”

Meedenken met ondernemers
“Ik haal er voldoening uit een ondernemer tijdens een goed gesprek ervan te overtuigen een investering te doen of werkwijze aan te nemen zodat deze overeenkomt met de geldende wet- en regelgeving. Door samen over zijn bedrijfsvoering te sparren, kun je vaak samen tot een oplossing komen. Ik denk dat een ondernemer het ook prettig vindt dat een buitenstaander meekijkt naar zijn bedrijf.”

Zeker zijn dat het in orde is
“Bedrijven moeten zich houden aan de wet- en regelgeving uit de Wet Milieubeheer. Het is mijn taak om te controleren of de activiteiten van een bedrijf hieraan voldoen. Ik probeer de ondernemer te adviseren over de bedrijfsvoering en deze zo in te richten dat er geen overtredingen plaatsvinden. Als ik de deur uitloop, wil ik zeker zijn dat het in orde is.”

Geplaatst op: 23 april 2019