Tijdens de Omgevingsdialoog, een serie in het digitale magazine Kwartslag (www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl)  wordt stilgestaan bij de uitdagingen en kansen die de Omgevingswet biedt in de regio. De afgelopen keer was secretaris-directeur Pieter-Jan van Zanten te gast.

“We hebben als Omgevingsdienst een belangrijke bijdrage te leveren als experts.”

Samen werken we hard aan het werken met de Omgevingswet. In de laatste editie van Kwartslag gaat Pieter-Jan (secretaris-directeur Omgevingsdienst IJsselland en voorzitter Omgevingsdienst NL) in de Omgevingsdialoog in gesprek met Paul Schuurmans (secretaris-directeur Omgevingsdienst IJsselland), Jeroen Kwint (regisseur/projectleider omgevingsvergunningen OW bij gemeente Lelystad) en Hans Berends (voorzitter Omgevingstafel IJsselland) over de uitdagingen en kansen die de Omgevingswet biedt. Samen hebben ze het over de verschillen in de organisaties, maar ook de mooie initiatieven die er ontstaan, zoals bijvoorbeeld de Omgevingsdienst NL Academie, voor de onderlinge samenwerking. 

Benieuwd naar het gesprek met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, IJsselland en gemeente Lelystad?