Afgelopen maanden heeft de regionale werkgroep Vergunningenproces gewerkt aan een werkinstructie voor het regionale vergunningenproces. Op 15 juni zijn hierover basisafspraken gemaakt door de ketenpartners.

Regionale afspraken

Elke organisatie in onze regio bereidt momenteel interne vergunningprocedures voor op de Omgevingswet. Voor veel vergunningprocedures geldt dat dit niet alleen een intern proces is, maar dat er partners bij betrokken zijn. Die betrokkenheid kan bestaan uit een, al dan niet wettelijk, advies of uit een onderdeel (zoals een milieu-onderdeel) bij een integrale vergunning.

Bij zo’n samenwerking moet je van elkaar weten wie in de lead is, hoe je elkaar informeert, via welke weg je met elkaar gegevens uitwisselt, met welke termijnen het (deel)product klaar moet zijn en in welke vorm adviezen worden verstrekt. De regionale werkgroep heeft hiervoor afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn, onder begeleiding van de processpecialisten en met deelname van de bevoegde gezagen en ketenpartners in de regio, verwerkt tot een werkinstructie. Deze werkinstructie is niet vrijblijvend. Alle partners implementeren de afspraken in de eigen organisatie en zorgen dat ze zo goed mogelijk aan de beoogde dienstverlening en de daarbij behorende termijnen voldoen.