Samenwerking tussen OD IJsselland, politie en justitie

Omgevingsdienst IJsselland, politie en justitie ondertekenden deze week het Convenant Gegevensuitwisseling en Samenwerking.
De ondertekening van dit landelijke convenant maakt samenwerking, zicht en grip op de naleving van omgevings- en milieuregelgeving in Oost-Nederland makkelijker.

De landelijke uniforme afspraken uit het convenant hebben als doel meer zicht en grip te krijgen op naleving van omgevings- en milieuregelgeving, waardoor overtredingen (tijdig) worden gesignaleerd en in goede samenwerking kunnen worden aangepakt. In het Convenant staan afspraken over het onderling uitwisselen van gegevens en benutten van elkaars kennis.

Geplaatst op: 13 november 2018