Themaweek Veilig IJsselland: waardevolle lessen en resultaten

Ondermijnende criminaliteit is overal, ook in IJsselland. Een week lang besteedden de elf IJssellandse gemeenten samen met politie, Belastingdienst, Omgevingsdienst IJsselland, Provincie Overijssel, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Douane, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), NVWA, UWV, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio IJsselland, CCV en vele anderen extra aandacht aan ondermijnende criminaliteit. Voor bewustwording en om te laten zien wat je er aan kunt doen. Als overheid leverde het ons meer zicht op de problemen die hier spelen. Als de partners bij één van de integrale controles (strafrechtelijke) overtredingen of andere signalen van criminaliteit constateerden, werden betrokken overheidsinstanties ingeschakeld om meteen door te kunnen pakken.

Een van de doelstellingen was zicht krijgen op wat er speelt in IJsselland. Dat hebben we gedaan door met diverse partners op een aantal plekken te gaan kijken. OD IJsselland was betrokken bij een aantal controles.

Drie vaten grondstoffen voor synthetische drugs
De politie en Omgevingsdienst IJsselland troffen maandag 9 maart in een bedrijfspand op de Marslanden in Zwolle drie 1000-liter-vaten aan met daarin grondstoffen (gbl) die kunnen worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs. De instap werd gedaan op basis van informatie van de Belastingdienst, gemeente, RIEC en politie. Ook werden vijf lege vaten aangetroffen. Politie en OM doen verder onderzoek. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal de gemeente zich beraden op bestuursrechtelijke maatregelen. Ook bij de overige controles in Zwolle is een aantal onbekende, niet-gemelde activiteiten aangetroffen. Bij deze bedrijven komt een vervolgonderzoek.

Regels verduidelijken
De gemeente Deventer, OD IJsselland, politie en Belastingdienst bezochten een aantal panden op industrieterreinen. Tijdens de controle kwam naar voren dat een aantal bedrijven nog niet op de hoogte was van de precieze milieuregels op gebied van afval en opslag van licht ontvlambare stoffen. Daarnaast bleken drie bedrijven niet aan de meldingsplicht voor de milieuwetgeving te voldoen.

Voorlichting agrariërs en ongemelde activiteiten
We bezochten donderdag agrariërs in het buitgebied van Olst-Wijhe, voor een controle, maar ook om hen voor te lichten over de gevaren van criminaliteit. Op twee adressen zijn ongemelde activiteiten geconstateerd die mogelijk bedrijfsmatig van aard zijn. Verder is er op een adres een tweede woonlocatie aangetroffen. We onderzoeken enkele situaties verder en controleren verschillende locaties in de toekomst opnieuw.

“Interessant en leerzaam”
Edward Kingma, toezichthouder bij OD IJsselland, was maandag bij de vondst van drie vaten grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. “Wat ik vooral meeneem van deze week, is de waarde van het gezamenlijk aanpakken van deze controles. Door met partners als politie hierin samen op te trekken, keek ik met andere ogen naar de situatie dan ik bij een reguliere controle zou doen. Interessant en heel leerzaam, ook voor onze eigen organisatie.”

Het totale overzicht aan resultaten leest u op de website van de gemeente Raalte en in een infographic.

Geplaatst op: 16 maart 2020