In de afgelopen periode verwelkomden wij een aantal nieuwe collega’s, waaronder vier trainees. Drie van hen startten bij team Vergunningen en een bij team Toezicht & Handhaving. Voor hen hebben we een inwerkprogramma om ze kennis te laten maken met ons boeiende vak.

Traineeprogramma
Tijdens de introductie zorgt een mentor voor de dagelijkse begeleiding. Een kijkje bij andere afdelingen hoort er ook bij. Hiermee krijgen de trainees inzicht in werkprocessen, wetgeving, administratie en de te gebruiken systemen/ICT. Om een goed beeld te krijgen van het werk binnen de omgevingsdienst draait de trainee mee in een organisatiebreed project en neemt deel aan een regionaal overleg. Kennis van het milieu en de bestaande regelgeving ter bescherming van het milieu is onmisbaar. Daarom nemen ze deel aan de HAMIL-opleiding (handhaving en milieu) die ze volgen bij ODNL Academie. 

We organiseren centrale bijeenkomsten met trainees om ervaringen en input op te halen. Daarin krijgen we bruikbare en waardevolle tips die we gebruiken om het welkom en inwerken voor nieuwe collega’s nog beter te maken.

De eerste bevindingen

“Sinds 1 april ben ik begonnen bij de OD IJsselland als trainee toezichthouder, een hele carrièreswitch komend vanuit een facilitair achtergrond. Gelijk viel het me op dat er een hele collegiale sfeer hangt, iedereen staat klaar voor elkaar en wil graag helpen. De werkzaamheden als toezichthouder zijn ook erg leuk en afwisselend. Begin de dag op kantoor, daarna langs bij bedrijven, van klein tot groot, om daarna de gevulde dag te eindigen op kantoor, heel afwisselend. Echt een aanrader!”
Mark van der Zwan, team Toezicht

Het traineeship gaat goed, ik leer veel van collega’s. De begeleiding is heel erg prettig, ik heb het idee dat de organisatie je eigenlijk al niet meer als een trainee ziet, maar meer als een vaste medewerker. De Hamil-opleiding ervaar ik als pittig, mede omdat ik uit de juridische wereld kom en geen ervaring heb met milieucasuïstiek. Wat me is opgevallen is dat iedereen zijn werk wel op zijn eigen manier oppakt, ondanks dat er natuurlijk verschillende protocollen zijn om zaken op te pakken. Daarnaast zijn de collega’s heel behulpzaam, alle vakteams staan paraat om te helpen als je daar om vraagt.” 
Robert van Es, team Vergunningen