Het kabinet kondigde onlangs een verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk af. Wat betekent dit voor het toezicht hierop in de regio IJsselland? Wie doet wat? En hoe zit het bijvoorbeeld met carbid? We vertellen graag wat meer over de ontwikkelingen en gevolgen hiervan én wat wij als Omgevingsdienst IJsselland hierin voor u kunnen betekenen.

Toezicht en verbod: wie doet wat?

De verantwoordelijkheid voor de handhaving op het verbod voor het verkopen en afsteken van vuurwerk ligt bij de politie. Omgevingsdienst IJsselland gaat wel door met de controles. De Omgevingsdienst en de inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) controleren de opslagen op naleving van de regels met betrekking tot uitgifte, opslag (zoals de veiligheid) en soorten vuurwerk.

Welk vuurwerk wel en niet?

Het is inmiddels weer verboden om zogeheten F-2 categorie vuurwerk te verstrekken/verkopen. Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie. Dit is fop- en schetsvuurwerk en wordt vaak kindervuurwerk genoemd. Hierbij kan worden gedacht aan sterretjes, trektouwtjes, Chinese wondertollen en kleine sierfonteinen.

Opslag van vuurwerk

Bedrijven die een melding vuurwerkbesluit met uitgangspuntendocument bezitten en waarvan het bevoegd gezag het heeft geaccepteerd, mogen het hele jaar door vuurwerk opslaan volgens de geldende eisen. Omgevingsdienst IJsselland voert op dit moment de controles uit op de staat van onderhoud van de opslagen en de jaarlijkse keuringen.

Carbid

De populariteit van carbid is enorm toegenomen in het hele land, nu er sprake is van een vuurwerkverbod. Carbid is geen vuurwerk en wordt dus ook niet geregeld binnen het vuurwerkverbod. Gemeenten kunnen zelf de richtlijnen hiervoor bepalen door aanpassingen te maken in de algemene plaatselijke verordening (APV). De opslag van carbid moet wel voldoen aan veiligheidseisen. Voor meer informatie over carbid verwijzen wij u naar “Veilig omgaan met carbid 2016” op www.Infomil.nl.