MeldPunt Milieu voor bedrijven

Doet zich binnen uw bedrijf een voorval voor dat gevolgen heeft voor het milieu? Dan bent u volgens de Wet milieubeheer verplicht om dit zo spoedig mogelijk te melden bij uw gemeente of provincie.
Vindt het voorval buiten kantoortijden plaats, dan kunt u contact opnemen met het MeldPunt Milieu. Het telefoonnummer is 038-4252423. Contact opnemen is mogelijk wanneer uw bedrijf valt onder een gemeente in de regio IJsselland of onder bevoegd gezag staat van de provincie Overijssel.

Voorbeelden van voorvallen

Diverse voorvallen kunnen gevolgen hebben voor het milieu:

 • Een brand of explosie.
 • Een voorval waarbij schadelijke stoffen aan de orde zijn, zoals een lekkage.
 • Een storing in uw bedrijfsinstallatie of productieproces, waardoor dampen, gassen of giftige stoffen vrijkomen.

Milieuoverlast melden binnen kantoortijden

Het is van belang dat u milieuoverlast zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail doorgeeft. De melding moet de volgende informatie bevatten:

 • Beschrijving van het voorval.
 • Oorzaak van het voorval.
 • De aard en hoeveelheid van de vrijgekomen stoffen.
 • Hinder in de omgeving.
 • Opgetreden milieuschade.
 • Opgetreden letsel.

Beantwoord daarnaast de volgende vragen:

 • Was het voorval merkbaar buiten het pand?
 • Welke maatregelen zijn er genomen?
 • Welke acties zijn uitgevoerd om de schade te beperken?
 • Wat is er gedaan om soortgelijke voorvallen te voorkomen?

Contactgegevens gemeenten en provincie

Een ongewoon voorval geeft u telefonisch door via uw gemeente of de provincie Overijssel. Is de melding niet urgent, dan kunt u het formulier ‘Melding ongewoon voorval’ op de website van uw gemeente of provincie invullen.

Provincie Overijssel: 038-4252423 / meldpunt.overijssel.nl
Gemeente Dalfsen: 140529 / www.dalfsen.nl
Gemeente Deventer: 140570 / www.deventer.nl
Gemeente Hardenberg: 140523 / www.hardenberg.nl
Gemeente Kampen: 14038 / www.kampen.nl
Gemeente Olst-Wijhe: 140570 / www.olst-wijhe.nl
Gemeente Ommen: 1405239 / www.ommen.nl
Gemeente Staphorst: 0522-467400 / www.staphorst.nl
Gemeente Steenwijkerland: 140521 / www.steenwijkerland.nl
Gemeente Zwartewaterland: 038 385 3000 / www.zwartewaterland.nl
Gemeente Zwolle: 14038 / www.zwolle.nl