Vergunning aanvragen of melding Activiteitenbesluit

De meeste bedrijven in Nederland vallen onder de Wet milieubeheer. Uw bedrijf waarschijnlijk ook. In de praktijk betekent dit dat u bepaalde milieuregels moet naleven. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Uw bedrijf heeft een omgevingsvergunning nodig, die u aanvraagt via www.omgevingsloket.nl.
  • Een melding Activiteitenbesluit volstaat, omdat uw bedrijf onder de algemene regels valt.

Omgevingsvergunning aanvragen

Start u een eigen onderneming of gaat u uw bedrijf verbouwen of uitbreiden? Dan is het van belang dat u vooraf contact opneemt met uw gemeente. Uw gemeente bepaalt namelijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Blijkt dit het geval en betreft het een complexe aanvraag, dan voert de gemeente of provincie graag vooroverleg. Dit om gezamenlijk tot een goede en volledige aanvraag te komen.

Melding Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt algemene regels aan bedrijven. Dit houdt in dat u in veel gevallen geen vergunning nodig heeft. Wel moet u uw bedrijfsactiviteiten melden bij uw gemeente. Wilt u weten of het Activiteitenbesluit voor u geldt? Neem dan contact op met uw gemeente of kijk op www.aimonline.nl. Op deze website:

  • checkt u of een vergunning of melding noodzakelijk is;
  • krijgt u inzicht in milieuregels en maatregelen;
  • kunt u een melding Activiteitenbesluit indienen.