Voor inwoners

Een gezonde, veilige en economisch vitale leefomgeving, dat is waar OD IJsselland zich voor inzet. We geven advies, verlenen vergunningen en verzorgen toezicht en handhaving op het gebied van milieu. Dit doen we in opdracht van de gemeente waar u woont. We zijn dus vooral op de achtergrond actief. Dat betekent dat u met bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag gewoon bij uw gemeente terecht kunt.

OD voor inwoners

OD IJsselland is een samenwerking van elf gemeenten en de provincie Overijssel. Door elkaars kennis te benutten, kunnen we onze milieutaken op hoog niveau uitvoeren. En werken we doelgericht aan een goede kwaliteit van de leefomgeving.