Thema's

Onze leefomgeving is kwetsbaar en belangrijk. Wij beschermen de leefomgeving van 11 gemeenten in IJsselland en de Provincie Overijssel. De omgevingsdienst verleent vergunningen, houdt toezicht en voert controles uit bij bedrijven. We adviseren over veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, afval, asbest en bodem. Zo leveren wij een bijdrage aan een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te wonen, werken en leven.

Lokale binding, regionale bundeling

Door in goede verbinding te blijven, kunnen we alle burgers en bedrijven binnen deze regio op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier helpen. We werken veel bij bedrijven om te toetsen of zij voldoen aan de wet- en regelgeving. Ook adviseren we ze over toepassingen en oplossingen op het gebied van duurzame energie. Zo gaan we voor een sterkere positie voor bedrijven, met een blik op de toekomst.