Asbest

Asbest brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Om die gezondheidsrisico’s te beperken, is het verwerken en bewerken van asbest sinds 1 juli 1993 verboden en het verwijderen ervan aan strenge regels gebonden. Omgevingsdienst IJsselland houdt toezicht op de manier waarop er om wordt gegaan met het verwijderen en vervoeren van asbest. Ook controleren wij op naleving van de wettelijke voorschriften en worden eventuele overtredingen beboet. We begeleiden het traject van sloop tot eindbestemming.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor mineralen die in de natuur voorkomen. Deze mineralen zijn opgebouwd uit fijne en heel kleine vezels. Het materiaal heeft goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend, niet-geleidend en goedkoop. Asbest is daarom vanaf na de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren ’90 veel gebruikt in woningen, bouwwerken en objecten.
In Nederland is ruim 80% van het geïmporteerde asbest verwerkt tot producten zoals golfplaten en waterleidingbuizen. Binnen in een droge omgeving kan hechtgebonden, onbeschadigde asbest geen gevaar opleveren voor de omgeving. ‘Hechtgebonden’ houdt in dat het bij elkaar wordt gehouden door cement. Door erosie kan asbest wel gevaarlijk worden.

Meer informatie

Op www.infomil.nl/asbesttoepassingen staan verschillende voorbeelden van asbesttoepassingen.
Meer informative over wet- en regelgeving met betrekking tot asbest staat op de website van InfoMil.