Organisatie

De OD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten en provincie Overijssel.

Organisatie OD

 • Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de OD IJsselland wordt gevormd door de portefeuillehouders Milieu van de elf gemeenten en de provincie Overijssel.
 • Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur is gekozen uit het algemeen bestuur.
 • Directeur: P.J. van Zanten
  • Nevenfuncties:
  • Lid dagelijks bestuur Omgevingsdiensten Nederland (ODNL)
  • Lid dagelijks- en partijbestuur & landelijk penningmeester CDA
  • Bestuurslid Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen
 • Managementteam wordt gevormd door de directeur en de teammanagers van de teams Advies, Vergunningen, Toezicht & Handhaving en de Controller.

Documenten

Deze documenten geven meer informatie over OD IJsselland: