Organisatie

De OD IJsselland is een samenwerkingsverband van meerdere partijen.

Organisatie OD

  • Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de OD IJsselland wordt gevormd door de portefeuillehouders Milieu en Veiligheid van de elf gemeenten en de provincie Overijssel.
  • Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur is gekozen uit het algemeen bestuur.
  • Directeur: P.J. van Zanten.
  • Managementteam wordt gevormd door de directeur en de teammanagers van de teams Advies, Vergunningen, Toezicht & Handhaving en de Controller.