Vacature: Adviseur Geluid Complex

De Omgevingsdienst IJsselland is operationeel sinds 1 januari 2018 en wordt gevormd door elf gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel. Binnen onze organisatie worden kennis, kwaliteit en capaciteit gebundeld. Dat moet leiden tot een robuuste en toekomstbestendige organisatie, die een bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de VTH taken en zorgt voor nieuw elan op basis van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

De hoofdstructuur van de Omgevingsdienst IJsselland is een directiemodel, bestaande uit een eenhoofdige directie en drie teams (Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Advies) geleid door drie managers die integraal verantwoordelijk zijn voor de aansturing van het eigen team. Bij de Omgevingsdienst zijn ongeveer 130 medewerkers werkzaam. Naast de drie teams kent de Omgevingsdienst een Stafbureau. In het stafbureau vindt de uitvoering plaats van de taken HRM, ICT, financiën, communicatie, huisvesting en secretariaat.

De Omgevingsdienst geeft in de eerste drie jaar prioriteit aan de ontwikkelopgaven: borgen en doorontwikkelen van politieke sensitiviteit en lokale binding, vormen van één organisatie en anticiperen op inwerkingtreding Omgevingswet, wet VTH, wet Natuurbescherming en wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. De Omgevingsdienst zoekt voortdurend naar een duurzame balans tussen nabijheid (lokale binding), kwaliteit en efficiency.

Omgevingsdienst IJsselland zoekt een Adviseur (A) Geluid Complex voor het Team Advies

36 uur per week, tijdelijk contract (met uitzicht op vast contract)

Omgevingsdienst IJsselland (verder OD IJsselland) wordt gevormd door elf gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel. Vanaf 1 januari 2018 is de OD IJsselland operationeel. Bij de OD IJsselland, die is gevestigd in het stadskantoor van Zwolle, zijn ongeveer 100 medewerkers werkzaam.

Het werkgebied van de OD IJsselland omvat het grondgebied van de hierboven genoemde gemeenten.

De OD IJsselland is een platte organisatie bestaande uit de teams Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Advies en een Stafbureau onder leiding van een directeur en drie teammanagers. Binnen de nieuwe organisatie worden kennis, kwaliteit en capaciteit gebundeld. Dit moet leiden tot een robuuste en toekomstbestendige organisatie, die een bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van haar taken. De komende jaren staan vooral in het teken van samen pionieren, bouwen en ontwikkelen.

De OD IJsselland staat voor het waarborgen van de leefomgeving en het versterken van bedrijven, en heeft als kernwaarden: kwaliteit, nabijheid en efficiency. Vanuit die gedachte hanteert zij plaats- en tijdonafhankelijk werken, dichtbij haar partners, als uitgangspunt.

Wat ga je doen?

In deze functie heb je twee belangrijke taken, te weten geluidsadviseur en adviseur milieuzonering:

 • Je beoordeelt inhoudelijk en bestuurlijk (zeer) complexe geluiddossiers over industrielawaai en (spoor)wegverkeer en adviseert hierover.
 • Je beoordeelt akoestische onderzoeken, analyseert reken- en meetmodellen.
 • Je stelt rekenmodellen op met Geomilieu in combinatie met GIS.
 • Je voert geluidmetingen en -monitoring uit.
 • Je adviseert over gezoneerde industrieterreinen en zonebeheer.
 • Je verzamelt, analyseert en interpreteert gegevens en levert een bijdrage aan de visie en het beleid van het bevoegd gezag.
 • Je participeert in vakinhoudelijke werkgroepen, projecten, en eventueel in regionale overleggen.
 • Je bent adviseur milieuzonering.
 • Je adviseert integraal over ruimtelijke projecten en vergunningaanvragen in vooroverleg.
 • Je toetst afstandsnormen voor geluid, bodem, lucht en externe veiligheid, in samenspraak met andere vakspecialisten, en adviseert daarover.

Wat breng je mee?
Je hebt een relevante opleiding op HBO niveau op het gebied van milieutechnologie en akoestiek, dan wel aantoonbaar enkele jaren werkervaring bij gemeente, omgevingsdienst of provincie op HBO niveau op het gebied van geluidadvisering, beoordeling van akoestische onderzoeken, geluidmetingen en milieuzonering.

 • Je bent een teamspeler en hebt een proactieve werkhouding.
 • Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
 • Je bent creatief en oplossingsgericht en hebt een pragmatische instelling.

Wat bieden wij?
Het betreft een functie met uitzicht op vast dienstverband. Jouw brutosalaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.225,- per maand (schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een individueel keuzebudget ter hoogte van 17,1% van je jaarsalaris. Tevens kun je rekenen op prima overige arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in de CAR-UWO.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een mail met een motivatiebrief en CV naar sollicitatie@odijsselland.nl.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de Manager van het Team Advies, André de Boer, via telefoonnummer 06 – 53360242.