Meldpunt Milieu voor inwoners

Ruikt u een vreemde geur of ervaart u veel lawaai? Voor een veilige en gezonde leefomgeving is het van belang dat u milieuoverlast direct meldt. Neem dan contact op met het Meldpunt Milieu van de Omgevingsdienst IJsselland via 038-4252423.

Waar is overlast?

Bij ons Meldpunt Milieu kunt u terecht als de overlast zich voordoet in ons werkgebied, één van de gemeenten in het westelijke deel van Overijssel.

Welke overlast meldt u bij Meldpunt Milieu?

 • Milieuoverlast die bedrijven veroorzaken
 • Als u een gevaarlijke situatie bij een bedrijf vermoedt
 • Geuroverlast van een bedrijf
 • Geluidsoverlast van bedrijven zoals installaties,  zaagmachines, slijptollen e.d.
 • Overlast van muziek afkomstig uit een horecagelegenheid
 • Rookoverlast van bedrijven
 • Afval op het perceel van een bedrijf
 • Overlast van afvalwater afkomstig bij een bedrijf

Hoe melden?

Om uw melding zo goed mogelijk in behandeling te nemen is het van belang dat u ons voldoende informeert over wanneer u de overlast ervaart. Zit hier een bepaald patroon in? Welke locatie/adres komt de overlast vandaan?

Acute situaties

Voor acute situaties, bijvoorbeeld als u een gaslucht ruikt of iemand afval ziet dumpen, bel dan onmiddellijk 112.

Meldingen niet bestemd voor Meldpunt Milieu

Ervaart u milieuhinder van onderstaande zaken, dan kunt u terecht bij uw gemeente.

 • Horecaoverlast
  • Overlast op straat
  • Evenementen inclusief feesten op pleinen waar de gemeente een vergunning voor heeft afgegeven
  • Bezoekers die op straat overlast veroorzaken (hard praten, schreeuwen, toeterend weg rijden)
  • Parkeeroverlast van bezoekers
 • Geluidsoverlast
  • Van je buren
  • Van installaties (b.v. airco’s) die niet bij een bedrijf horen
  • Van bouwplaatsen, sloopactiviteiten (waaronder  de sloop van een bedrijfspand)
 • Rook- en geuroverlast
  • Van houtkachels voor de verwarming van een woning
  • Van het verbranden van afval of snoeihout
  • Van vreugde (paas)vuren
 • Klachten over straatmeubilair
  • Lantaarnpalen
  • Verkeerslichten
 • Afval
  • Stortingen
  • Verkeerd aanbieden van afval
 • Groenvoorzieningen
  • Bomen kappen
  • Dode bomen of struiken

Andere meldingen

Heeft u meldingen over onderstaande zaken, dan kunt u terecht bij genoemde organisaties
• Dode dieren en ongedierte, mest uitrijden op het land – Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
• Zwemwater – Meldpunt Water
• Verontreinigingen of het aantreffen van dode vissen in sloten, vijvers of ander oppervlaktewater  – Waterschap Drents Overijsselse Delta.