MeldPunt Milieu voor inwoners

Ervaart u milieuoverlast? En is het van belang om die overlast direct te melden, maar is uw gemeente of provincie gesloten? Neem dan contact op met het MeldPunt Milieu van OD IJsselland via 038-4252423.

Overlast melden

Een beroep doen op het MeldPunt Milieu is mogelijk wanneer de overlast zich voordoet in het werkgebied van OD IJsselland. Daarbij horen ook bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie Overijssel in de Twentse gemeenten vallen.

Let op: voor horecaoverlast kunt u bij uw gemeente of de politie terecht.