Grootste kracht van Omgevingsdienst IJsselland is ons omvangrijke netwerk. Onze partners zijn 11 gemeenten in IJsselland en de provincie Overijssel.

Dalfsen Deventer Hardenberg

Kampen Gemeente Ommen 150150 Overijssel

Steenwijkerland zwartewaterland Zwolle

Logo Olst Wijhe zwart wit Staphorst GemeenteRaalte Logo 1

Andere partners OD IJsselland

Daarnaast buigen we ons regelmatig samen met vaste partners over vraagstukken.

 • ODNL
 • OD Twente
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Veiligheidsregio IJsselland
 • GGD IJsselland
 • OD Regio Nijmegen
  Bedrijven zijn aan de merken als Seveso-inrichting uit paragraaf 3.3.1. van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Deze organisatie regelt de vergunningen en het toezicht voor bedrijven in Overijssel en Gelderland met een hoog risicoprofiel.
 • Ketenprojecten
  In Oost-Nederland werken meerdere omgevingsdiensten samen aan ketenprojecten. Dit zijn projecten over bijvoorbeeld asbest, verontreinigde grond en transportcontroles. Ook instanties als de politie, het Openbaar Ministerie en landelijke inspectiediensten zijn hierbij betrokken.