Omgevingsdienst IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten en provincie Overijssel. Waarom wij ons dagelijks inzetten voor een duurzame leefomgeving, vertellen we graag in onze motivatie.

Organisatie Omgevingsdienst IJsselland

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJsselland wordt gevormd door de portefeuillehouders Milieu van de elf gemeenten en de provincie Overijssel. Het algemeen bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar. De vergaderstukken van algemeen bestuursvergaderingen kunt u opvragen via een mail naar info@odijsselland.nl.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is gekozen uit het algemeen bestuur.

• Voorzitter: M.W. Offinga

Managementteam

De directeur en de teammanagers van de teams Advies, Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Staf vormen samen het managementteam.