Een schoon milieu, natuurbehoud en veilige leefomgeving.

Home

OD

In Nederland zijn omgevingsdiensten verantwoordelijk voor taken rondom het omgevingsrecht. Zo ook Omgevingsdienst IJsselland. Binnen de OD IJsselland werken we met elf gemeenten en de provincie Overijssel samen aan advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieutaken.

Krachten bundelen

De OD IJsselland werkt samen in een gemeenschappelijke regeling van meerdere organisaties. De deelnemers zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel. Door onze krachten te bundelen, benutten we elkaars kennis en passen we consequent de geldende wetten en regels toe. Zo zetten we ons samen in voor een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.

 

Laatste Nieuws

Samenwerking tussen OD IJsselland, politie en justitie

Omgevingsdienst IJsselland, politie en justitie ondertekenden deze week het Convenant Gegevensuitwisseling en Samenwerking. De ondertekening van dit landelijke convenant maakt samenwerking, zicht en grip op de naleving van omgevings- en milieuregelgeving in Oost-Nederland makkelijker.

Lees meer
Geplaatst op: 13 november 2018