Een schoon milieu, natuurbehoud en veilige leefomgeving.

Home

OD

In Nederland zijn omgevingsdiensten verantwoordelijk voor taken rondom het omgevingsrecht. Zo ook Omgevingsdienst IJsselland. Binnen de OD IJsselland werken we met elf gemeenten en de provincie Overijssel samen aan advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieutaken.

Krachten bundelen

De OD IJsselland werkt samen in een gemeenschappelijke regeling van meerdere organisaties. De deelnemers zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel. Door onze krachten te bundelen, benutten we elkaars kennis en passen we consequent de geldende wetten en regels toe. Zo zetten we ons samen in voor een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.

Waar zet OD IJsselland zich voor in?

Bekijk onderstaande animatie over ons werkterrein.

 

Laatste Nieuws

OD IJsselland en het coronavirus

Omgevingsdienst IJsselland heeft de manier van werken op sommige punten aangepast. We proberen ons zo goed mogelijk aan te passen aan de gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in Nederland.

Lees meer
Geplaatst op: 17 maart 2020