Een schoon milieu, natuurbehoud en veilige leefomgeving.

Home

OD

In Nederland zijn regionale uitvoeringsdiensten verantwoordelijk voor taken rondom het omgevingsrecht. Zo ook Omgevingsdienst IJsselland. Binnen de OD IJsselland werken we met elf gemeenten en de provincie Overijssel samen op het gebied van advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Krachten bundelen

De OD IJsselland is een netwerkorganisatie. Betrokken partners zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel. Door onze krachten te bundelen, benutten we elkaars kennis en passen we consequent de geldende wetten en regels toe. Zo zetten we ons samen in voor een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.

 

Laatste Nieuws

logo od

We zijn begonnen!

Op 2 januari zijn bijna 100 medewerkers van de nieuwe Omgevingsdienst IJsselland met enthousiasme van start ge

Lees meer
Geplaatst op: 10 januari 2018