OD IJsselland werkt samen met ruim 130 medewerkers aan een duurzame leefomgeving in de regio IJsselland. Samen met de 11 gemeenten en provincie. Daarmee versterken we inwoners en bedrijven. We ondersteunen onder meer de dienstverlening aan inwoners en bedrijven op het gebied van vergunningen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in toezicht en handhaving op onderwerpen die met de omgeving te maken hebben als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Graag geven we een inkijkje in het werk wat we dagelijks doen door middel van interviews met de diverse collega’s. Dit keer gaan we in gesprek met Jelle Kramer, projectleider Energie en Duurzaamheid.  

  

Kun je jezelf even voorstellen?  
Zeker, ik heb milieuwetenschappen gestudeerd en ben sinds 2009 werkzaam bij een milieu-adviesbureau in het zuiden van het land, genaamd Adromi in Hendrik-Ido-Ambacht. Mijn specialisatie ligt op het gebied van energiebesparing en specifiek het raakvlak met het werk van gemeentes en uitvoerende omgevingsdiensten, zoals wetgeving over energiebesparing bij bedrijven en instellingen. Ik ben bekend met verschillende omgevingsdiensten en heb veel ervaring opgebouwd in dit vakgebied. Daarbij kende ik de mensen in het team waarmee ik nu werk al, omdat ik eerder een opleiding heb gegeven aan de OD IJsselland, zo ben ik i 2019 op deze plek terechtgekomen.  

  

Kun je wat meer vertellen over de taken binnen het team en de samenstelling?  
Mijn taak is voornamelijk om energie en duurzaamheid als product binnen de omgevingsdienst op te zetten en verder vorm te geven. Mijn rol als projectleider is zowel naar buiten toe als intern gericht. Ik zorg ervoor dat er middelen beschikbaar zijn zodat het project kan worden uitgevoerd. Intern geef ik functioneel leiding aan het team en aan de mensen die controles uitvoeren en vergunningen afhandelen. We hebben een team van tien personen en we alveel werk verzet. Het team is de afgelopen tijd gegroeid en we hebben twee nieuwe collega’s die perfect bij de Omgevingsdienst passen.  

Hierdoor hebben we een hecht team kunnen creëren. Wij zorgen er als team voor dat de partners, zoals de gemeente en de provincie, het belang van energie in het werkveld erkennen en bereid zijn om daarin te investeren. Een groot deel van mijn werk bestond de afgelopen jaren  uit het verwerven van financiële middelen voor energieprojecten en het zorgen dat deze projecten gestructureerd verlopen.   

  

En hoe zijn jullie te werk gegaan om die energiebesparing waar je het over hebt te bevorderen?  
We controleren alle bedrijven met een relevant energieverbruik om te kijken of ze voldoende energiebesparende maatregelen hebben getroffen. Daarnaast beoordelen we of bedrijven met een omgevingsvergunning voorschriften naleven, zoals het verplichte energiebesparingsonderzoek voor grootverbruikers. We kijken ook of alle bedrijven de verplichte meldingen hebben gedaan over hun energiegebruik en genomen maatregelen. Ons team is trouwens de eerste die zo binnen de omgevingsdienst op deze manier werkt, waarbij we concrete afspraken maken met gemeenten over het aantal bedrijven dat we controleren. Dit project heeft inmiddels ook een aanzienlijk budget gekregen en dat brengt wel de nodige druk met zich mee om de doelstellingen te behalen, maar gelukkig halen we elk jaar steeds onze planning.   

  

En hoe zie je daar het resultaat van terug?  
Wij proberen eigenlijk al vanaf het begin om dat wat het oplevert ook in kaart te brengen. We maken inzichtelijk wat bedrijven en instellingen besparen als ze na de energiecontrole alle energiebesparende maatregelen treffen. Op deze wijze maken we onze bijdragen zichtbaar en meetbaar. Deze informatie is bijvoorbeeld nuttig voor bestuurders want dat verantwoordt de uitgaves voor dit project. Het is ook mooi dat deze informatie weer wordt gebruikt in de duurzaamheidsprogramma’s van de gemeenten. Door het inzichtelijk maken van de resultaten zie je dat gemeenteraden meer betrokken zijn bij het onderwerp. De rapportages roepen bij hen vragen op zoals: hoeveel overtredingen zien we? En hoeveel bedrijven zetten al goede stappen in de duurzaamheid en wat moet er nog gebeuren. Eigenlijk geven we zo de duurzaamheidsambities wat meer handen en voeten en dat is mooi. Zo maken we de cirkel mooi rond, zeg maar!  

  

Dankjewel voor een mooi inkijkje in jullie werk als team Energie en Duurzaamheid. Heb je tot slot nog iets mee te geven?  
Nou misschien dat we gewoon een ontzettend leuk team hebben. En dat de OD IJsselland best een hele goede werkgever is, die de zaken goed voor elkaar heeft en je heel prettig kunt (samen-)werken. Dat mag ook gezegd worden!