De meeste bedrijven in Nederland vallen onder de Wet milieubeheer. Uw bedrijf waarschijnlijk ook. In de praktijk betekent dit dat u bepaalde milieuregels moet naleven. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Uw bedrijf heeft een omgevingsvergunning nodig, die u aanvraagt via www.omgevingsloket.nl.
  • Een melding Activiteitenbesluit volstaat, omdat uw bedrijf onder de algemene regels valt.

Omgevingsvergunning aanvragen

Start u een eigen onderneming of gaat u uw bedrijf verbouwen of uitbreiden? Dan is het van belang dat u vooraf contact opneemt met uw gemeente. Uw gemeente bepaalt namelijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Blijkt dit het geval en betreft het een complexe aanvraag, dan voert de gemeente of provincie graag vooroverleg. Dit om gezamenlijk tot een goede en volledige aanvraag te komen.

Hulpmiddel voor IPPC bedrijven: IPPC-tool

Bedrijven die een Integrated Pollution and Prevention Contol (IPPC)-installatie hebben, moeten aantonen dat ze voldoen aan de Best beschikbare technieken (BBT) zoals omschreven in de BAT Reference documents (Brefs). De Omgevingsdiensten ontwikkelden hiervoor een hulpmiddel waarin dit eenvoudig kan worden ingevuld. Dit Excel-bestand downloadt u via de link IPPC-tool. De ingevulde tool voegt u als bijlage bij de vergunningaanvraag toe. Het gebruik van de tool is niet verplicht, maar biedt veel voordelen en versnelt de beoordeling. Meer informatie over IPPC-installaties leest u op de website van InfoMil.

Melding Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt algemene regels aan bedrijven. Dit houdt in dat u in veel gevallen geen vergunning nodig heeft. Wel moet u uw bedrijfsactiviteiten melden bij uw gemeente. Wilt u weten of het Activiteitenbesluit voor u geldt? Neem dan contact op met uw gemeente of kijk op www.aimonline.nl. Op deze website:

  • checkt u of een vergunning of melding noodzakelijk is;
  • krijgt u inzicht in milieuregels en maatregelen;
  • kunt u een melding Activiteitenbesluit indienen.

eHerkenning

In de AIM-omgeving en als u een vergunning via het Omgevingsloket Online aanvraagt, moet u als bedrijf of particulier (initiatiefnemer) sinds 1 juli 2019 inloggen met eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren).

U kunt hier eHerkenning aanvragen. Bij het aanvragen van eHerkenning selecteert u de volgende gegevens:

  • Betrouwbaarheidsniveau: eH2
  • Dienstverlener: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Dienst: Activiteitenbesluit Internet Module

De dienst ‘Activiteitenbesluit Internet Module’ is opgenomen in de catalogus met diensten. Aan het aanvragen van eHerkenning zijn kosten verbonden. De kosten verschillen per aanbieder en per (betrouwbaarheids-)niveau. Ook kan het behandelen van de aanvraag enkele werkdagen duren. Hier is een overzicht van de 6 leveranciers weergegeven waarbij u eHerkenning kunt aanvragen. Deze 6 leveranciers zijn erkend door de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning leveren. Ze voldoen allemaal aan de gevraagde eisen, maar concurreren met elkaar in onder andere type eHerkenningsmiddelen die ze verkopen en de prijs. Hierdoor ontstaat marktwerking en kunt u op basis van uw criteria zelf kiezen bij wie u eHerkenning aanvraagt. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket geldt al langer dat u eHerkenning nodig hebt.

Ten slotte willen wij u nog wijzen op de ‘Vragen en antwoorden melden met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)’ op de InfoMil-site. Hier ziet u een overzicht van veelgestelde vragen bij het indienen van een melding.