Verzoek Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo regelt dat u informatie kunt opvragen over alles wat de overheid doet.

Als u informatie wilt ontvangen die nog niet eerder openbaar is gemaakt, dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij Omgevingsdienst IJsselland. Gebruik daarvoor het formulier indienen Woo-verzoek. Het verzoek moet betrekking hebben op de publieke taak van de Omgevingsdienst. Die taak is onder andere de uitvoering van de milieutaken van onze deelnemers (gemeenten en provincie). Voor algemene vragen hoeft u geen Woo-verzoek in te dienen, maar kunt u het contactformulier op onze site invullen.

Belangrijk om te weten

  • Geeft u in uw Woo-verzoek zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen.
  • Vermeld uw contactgegevens met uw e-mailadres en telefoonnummer zodat wij contact met u kunnen opnemen.
  • U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt. Als u dit wel doet, kunnen wij u beter helpen.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

Procedure

  • U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van uw Woo-verzoek. Alle correspondentie naar aanleiding van het Woo-verzoek laten wij bij voorkeur per e-mail verlopen, tenzij u anders aangeeft.
  • Binnen vier weken ontvangt u een besluit op uw Woo-verzoek. Deze termijn kan eenmalig met twee weken worden verlengd. Wanneer het niet lukt om alle documenten op tijd te verzamelen en te beoordelen, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak over de afhandeling van uw verzoek. Hierbij kunnen wij u vragen om schriftelijk in te stemmen met opschorting van de wettelijke (verlengde) beslistermijn.
  • Als uw Woo-verzoek te algemeen is opgesteld kunnen wij u om een toelichting vragen. In dat geval verlengen wij de beslistermijn met twee weken.
  • Wanneer u niet meewerkt om uw verzoek toe te lichten kunnen wij besluiten uw verzoek niet te behandelen.
  • Als wij niet over de gevraagde informatie beschikken ontvangt u hiervan bericht.
  • Is de informatie wel bij een andere overheidsorganisatie beschikbaar dan sturen wij uw Woo-verzoek door. U krijgt hiervan bericht.

Afwijzing van uw verzoek

Een Woo-verzoek kan worden toegewezen of geheel of gedeeltelijk worden afgewezen. De toetsingscriteria hiervoor staan in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo. Ook kijken wij of het belang van openbaarmaking van de gevraagde (milieu-)informatie opweegt tegen bepaalde andere belangen. Denk daarbij aan persoonsgegevens en bedrijfs- en fabricagegegevens. Emissiegegevens zijn altijd openbaar.

Meer informatie over de Woo vindt u op de website van de Rijksoverheid. U hoeft niet te betalen voor de behandeling van uw Woo-verzoek.