Doet zich binnen uw bedrijf een voorval voor dat gevolgen heeft voor het milieu? Dan bent u volgens de Wet milieubeheer verplicht om dit zo spoedig mogelijk te melden bij uw gemeente of provincie. Omgevingsdienst IJsselland voert deze taak uit voor de deelnemers in de regio IJsselland. U kunt  contact opnemen met het Meldpunt Milieu, telefoonnummer 0384252423 of meldpunt@odijsselland.nl, als uw bedrijf valt onder een gemeente in de regio IJsselland of onder bevoegd gezag staat van de provincie Overijssel.

Voorbeelden van voorvallen

Diverse voorvallen kunnen gevolgen hebben voor het milieu. Denk hierbij aan een brand of explosie, een voorval waarbij schadelijke stoffen aan de orde zijn, zoals een lekkage. Of een storing in uw bedrijfsinstallatie of productieproces, waardoor dampen, gassen of giftige stoffen vrijkomen.

Milieuoverlast melden

Het is van belang dat u milieuoverlast zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail doorgeeft. De melding moet de volgende informatie bevatten:

  • Beschrijving van het voorval;
  • Oorzaak van het voorval;
  • De aard en hoeveelheid van de vrijgekomen stoffen;
  • Hinder in de omgeving;
  • Opgetreden milieuschade;
  • Opgetreden letsel.

Beantwoord daarnaast de volgende vragen:

  • Was het voorval merkbaar buiten het pand?
  • Welke maatregelen zijn er genomen?
  • Welke acties zijn uitgevoerd om de schade te beperken?
  • Wat is er gedaan om soortgelijke voorvallen te voorkomen?

Contactgegevens gemeenten en provincie

Melding ongewoon voorval van een bedrijf kunt u doorgeven aan de Omgevingsdienst IJsselland via 0384252423 of meldpunt@odijsselland.nl.
Valt u onder het bevoegd gezag van de provincie Overijssel en is de melding niet urgent, dan kunt u het formulier ‘Melding ongewoon voorval’ op de website van de provincie invullen.

Gemeente Dalfsen: 140529www.dalfsen.nl
Gemeente Deventer: 140570 / www.deventer.nl
Gemeente Hardenberg: 140523www.hardenberg.nl
Gemeente Kampen: 14038www.kampen.nl
Gemeente Olst-Wijhe: 140570www.olst-wijhe.nl
Gemeente Ommen: 1405239www.ommen.nl
Gemeente Raalte: 0572 347799 / www.raalte.nl
Gemeente Staphorst: 0522 467400www.staphorst.nl
Gemeente Steenwijkerland: 140521www.steenwijkerland.nl
Gemeente Zwartewaterland: 038 385 3000www.zwartewaterland.nl
Gemeente Zwolle: 14038www.zwolle.nl