Ketentoezicht richt zich op processen waar verschillende organisaties als schakels in een keten bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij asbestverwijdering of afvalverwerking. Door niet op een klein stukje in te zoomen, maar het geheel in samenwerking met andere organisatie te bekijken, heeft de toezichthouder zicht op het geheel en op de rol van de afzonderlijke spelers. De betrokken toezichthouders maken onderling afspraken over het toezicht en de uitwisseling van gegevens. Vervolgens kan gericht toezicht worden gehouden en op de juiste plek in de keten worden ingegrepen.

Onderzoek

Ketentoezicht richt zich op overtredingen en overtreders in de zogenaamde (afval)ketens. Wat gebeurt er met afval dat afgegeven wordt? Waar gaat het afval naar toe? Wat doet de ontvanger er mee?  Wordt het op een legale wijze verwerkt of illegaal toegepast (weggemengd) in bijvoorbeeld de landbouw of voedselketen? Ketentoezicht doet onderzoek naar risico’s, risicobedrijven en overtredingen. In de praktijk blijkt dat de grootste risico’s liggen bij de verschillende stappen in het handelen in en het bewerken of verwerken van afvalstoffen.

Ketentoezicht richt zich op risico’s in de hele keten: van het ontstaan van afvalstoffen tot het bewerken of verwerken van afvalstoffen. Dat doen we niet alleen, maar met onze ketenpartners.

In de praktijk

Een eerste stap bij ketentoezicht is het analyseren van de keten. We gaan na wie welke rol speelt (de actoren) en wat de belangrijkste processtappen zijn. We willen die momenten in beeld hebben, waarop een (afval)stof van de ene speler aan de andere wordt overgedragen. Door deze analyse weten we wat de risicovolle momenten in een keten zijn. Met die uitkomsten kunnen we ons toezicht gericht inrichten. Een efficiënte en effectieve methode om problematiek van milieucriminaliteit aan te pakken.

Gelijk speelveld

Het uitvoeren van toezicht en handhaving op individuele schakels in een (afval)keten is niet voldoende om structurele nalevingsproblemen in bepaalde branches te zien en te handhaven.  Het bekijken en controleren van één of meerdere schakels in een keten zorgt niet alleen dat zoveel mogelijk overtreders kunnen worden aangepakt, maar voorkomt ook oneerlijke concurrentie. Overtreders benadelen de goedwillende bedrijven. Ketentoezicht draagt bij aan een gelijk speelveld voor iedereen.

Het verwijderen van afvalstoffen kan erg kostbaar zijn. In sommige (afval)ketens wordt van een afvalstof een waardevolle (grond)stof gemaakt, door het etiket administratief te veranderen. Op die manier hoeft men niet te betalen om de afvalstof te laten verwerken maar krijgt men juist betaald om de afvalstof te leveren. Deze illegale handelingen met afvalstoffen brengen milieurisico’s met zich mee.

Illegaal handelen of (milieu)fraude? Meld het ons

Heeft u een vermoeden dat er met (gevaarlijk) afval niet volgens de geldende milieuregelgeving wordt gewerkt of gehandeld? Laat het ons weten via een mail naar ketentoezicht@odijsselland.nl.