Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming met hoofdstuk 9, titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21, onder g van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland.

U kunt uw klacht mailen naar: omgevingsloket@odijsselland.nl of schriftelijk sturen naar Omgevingsdienst IJsselland, Postbus 40252, 8004 DG Zwolle.