Naast het indienen van een milieuklacht bij het Meldpunt Milieu, kunt u ook een verzoek om handhaving indienen. Het belangrijkste verschil tussen een milieuklacht en een verzoek om handhaving is dat u voor een verzoek om handhaving belanghebbende moet zijn in de zin van de wet. Ook ontvangt u op een verzoek om handhaving een aan u gericht besluit van ons. Een verzoek om handhaving moet aan meer eisen voldoen dan een milieuklacht die u indient. In de praktijk blijkt dat inwoners vaak onze aandacht willen vestigen op een misstand. Een milieuklacht indienen is daarvoor voldoende.

Anoniem indienen niet mogelijk

U kunt een verzoek om handhaving niet anoniem indienen. Bij de behandeling van uw handhavingsverzoek kijkt Omgevingsdienst IJsselland naar de belangen van u én de persoon of het bedrijf waarover het handhavingsverzoek gaat. Het is daarbij niet te voorkomen dat u bekend wordt als indiener van het handhavingsverzoek.

Een verzoek om handhaving bevat tenminste de volgende gegevens:

  • uw naam, adres en woonplaats;
  • de naam van het bedrijf of de persoon waartegen u een verzoek indient;
  • een beschrijving van de overtreding;
  • een toelichting waarom u belanghebbende bent;
  • uw handtekening.

Digitaal of per post indienen

U kunt uw verzoek om handhaving digitaal indienen, inscannen en per mail naar omgevingsloket@odijsselland.nl sturen of per post sturen naar:

Omgevingsdienst IJsselland
Postbus 40252
8004 DG  Zwolle

Binnen 8 weken besluit

Binnen 8 weken nemen we een besluit op het verzoek om handhaving. Wij kunnen deze termijn als dat nodig is verlengen. In verreweg de meeste gevallen heeft u bij een milieuklacht sneller duidelijkheid.  Wilt u ons op een overtreding attenderen? Dien dan bij voorkeur een milieuklacht in.