Bij ons Meldpunt Milieu kunt u terecht als de overlast zich voordoet in de regio IJsselland, bij één van de gemeenten in het westelijke deel van Overijssel. Ervaart u overlast, bijvoorbeeld geuroverlast of milieuoverlast van een bedrijf? U kunt uw klacht online indienen. Om uw melding zo goed mogelijk in behandeling te nemen is het van belang dat u ons voldoende informeert over wanneer u de overlast ervaart. Zit hier een bepaald patroon in? Welke locatie of adres komt de overlast vandaan?

Soms krijgen wij klachten binnen die u bij de gemeente moet indienen. Het gaat dan bijvoorbeeld om klachten over afvaldumpingen,  verkeershinder, parkeeroverlast, slecht wegdek, losse stoeptegels , defecte lantarenpalen, omgewaaid bomen, rioolklachten, (plaag)dieren overlast en bouw gerelateerde klachten.

Wij adviseren u om op de site van de desbetreffende gemeente uw klacht te melden.

Acute situaties

In het geval van een acute situatie, bijvoorbeeld als u een gaslucht ruikt of iemand afval ziet dumpen, bel dan onmiddellijk 112.

Verzoek om handhaving

Naast het indienen van een milieuklacht bij het Meldpunt Milieu, kunt u ook een verzoek om handhaving indienen. Het belangrijkste verschil tussen een milieuklacht en een verzoek om handhaving is dat u voor een verzoek om handhaving belanghebbende moet zijn in de zin van de wet. U kunt een verzoek tot handhaving niet anoniem indienen.

Contact met het meldpunt

Voor al eerder ingediende milieuklachten of het doorgeven van milieuklachten belt u met T 088 5251050. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Per mail zijn wij bereikbaar via meldpunt@odijsselland.nl.

Wilt u weten hoe het proces verder verloopt? Dit leest u op de pagina ‘Milieuklacht ingediend, en dan?’