Omgevingsdienst IJsselland is een samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincie Overijssel. Met elkaar geven we invulling aan taken op het gebied van omgevingsrecht en dragen we effectief bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarmee versterken we inwoners en bedrijven. Onze vestiging in het Stadskantoor in Zwolle biedt één aanspreekpunt. Zo benutten we onze specialismen optimaal en kunnen we iedere aanvraag als individu behandelen.

Milieutaken Omgevingsdienst IJsselland

Wat we precies doen? We ondersteunen onder meer de dienstverlening aan inwoners en bedrijven op het gebied van vergunningen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in toezicht en handhaving op onderwerpen die met de omgeving te maken hebben als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem.

Vergunningen

De Omgevingswet regelt de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Het is onze taak om te onderzoeken of iemand wel of geen recht heeft op een vergunning op milieugebied. Wij hebben daarvoor specialistische kennis in huis.

Toezicht en handhaving

We controleren of bedrijven voldoen aan de actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu, zoals luchtkwaliteit, geluid en bodem. Hierover adviseren we de betrokken gemeenten en de provincie.

Advies

We zetten onze deskundigheid in op verschillende vlakken, zoals veiligheid, luchtkwaliteit, geluidsbelasting, bodemkwaliteit en energie en duurzaamheid. Doel is om risico’s te beperken en zo de leefbaarheid van de regio IJsselland te vergroten. Daarnaast behoort informatiegestuurde handhaving tot ons takenpakket. Dit betekent dat we ons verdiepen in de keten van een afvalstof. Door kennis uit te wisselen met de Rijksinspectie, de politie, het Openbaar Ministerie en andere OD’s, kunnen we gedegen onderzoek doen. Dit resulteert in waardevolle informatie die onze toezichthouders goed kunnen gebruiken bij bedrijfscontroles.

Samen sterk

Met één vestiging voor elf gemeenten en de provincie, bundelen we onze krachten en elkaars expertise. Hierdoor kunnen we persoonlijk maatwerk en een optimale service bieden. Maar we betrekken ook instanties als de brandweer, waterschappen, politie en justitie bij onze activiteiten. Samen staan we sterk!