Om de kwaliteit van onze bodem zo hoog mogelijk te houden, heeft de overheid regels opgesteld. Als er iets in de bodem wordt veranderd, moet aan deze regels blijven voldaan. Deze regels staan bijvoorbeeld in de Wet bodembescherming (WBB). Zowel inwoners als bedrijven kunnen te maken krijgen met deze regels, wanneer zij bijvoorbeeld een pand kopen, bouwplannen willen uitvoeren, grond willen verzetten of wanneer bodemverontreiniging wordt aangetroffen. Omgevingsdienst IJsselland voert voor de gemeenten in IJsselland en de provincie Overijssel bodemtaken uit. Dat betekent dat wij toezien op het naleven van de regels.

Wat doet Omgevingsdienst IJsselland?

De bodemspecialisten van Omgevingsdienst IJsselland doen het volgende werk:

  • beoordelen van de meldingen voor uitvoering van saneringen en uitgevoerde bodemsaneringen op basis van de Wet bodembescherming en Besluit Uniforme Saneringen;
  • beoordelen van de meldingen voor grondverzet op basis van het Besluit bodemkwaliteit;
  • toezicht houden op de uitvoering van de bodemsaneringen en het grondverzet;
  • verstrekken van bodeminformatie;
  • adviseren aan gemeenten over de geschiktheid van de bodem bij ontwikkelingen en wijzigingen in het gebruik;
  • adviseren over de geschiktheid van de bodem voor het gebruik van gesloten bodemenergiesystemen;
  • ondersteuning bieden aan gemeenten bij het uitzetten, de uitvoering en het beoordelen van bodemonderzoeken;
  • adviseren bij beleidsmatige vraagstukken op het gebied van bodem.

PFAS

De stoffengroep PFAS is sinds de jaren ’60 in Nederland gebruikt in allerlei industriële toepassingen, zoals coatings, blusschuim, verf en kleding. Het grondverzet in de regio IJsselland ondervindt al enige tijd vertraging door het Tijdelijk Handelingskader vanuit het ministerie. Maar wat is PFAS en hoe is de situatie in de regio IJsselland?

Ketentoezicht

Omgevingsdienst IJsselland werkt in al haar expertises nauw samen met partnerorganisaties die een rol spelen in één of meerdere ‘ketens’. Bij veel processen zijn verschillende bedrijven betrokken, bijvoorbeeld initiatiefnemers, aannemers, transporteurs, intermediairs, toepassers en eindverwerkers. Ketentoezicht analyseert de hele keten. Lees meer over ketentoezicht

Meer bodeminformatie?

Meer informatie over bodem vindt u op de websites van bodem, bodemrichtlijn, meldpunt bodemkwaliteit en de website van de rijksoverheid.