Op termijn treedt de Omgevingswet in werking. De datum van inwerking treden stond gepland voor 1 januari 2021, maar is onlangs uitgesteld. De Omgevingswet gaat veel veranderen voor inwoners en bedrijven.

Uitstel aangekondigd

Minister van Veldhoven van Wonen en Milieu concludeert dat de samenloop van de grote inzet die nog nodig is voor de verantwoorde implementatie van de wet, samen met de coronacrisis, tot problemen leidt. Ze wil een duidelijk signaal geven om niet vast te houden aan de invoering van de wet op 1 januari 2021. Wel geeft ze nadrukkelijk aan dat het uitstel is, geen afstel. De nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de minister met haar bestuurlijke partners bespreken.

Wat regelt de Omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Nog meer dan nu worden initiatieven integraal benaderd. De Omgevingswet bundelt 26 wetten in 1 wet. Ook krijgen gemeenten en de provincie meer ruimte om lokaal meer op maat gesneden regels te stellen of laten vervallen. Zo ontstaat er meer ruimte voor initiatieven.

Wat kan ik van de Omgevingsdienst verwachten?

Ook mag u van de medewerkers van de Omgevingsdienst het een en ander verwachten. We gaan meer uit van ‘mogelijk maken’ in plaatsen van toetsen of iets mag. Dat betekent niet dat alles kan en mag, maar wel dat er met u mee wordt gedacht bij het mogelijk maken uw initiatief.

En als ik een vergunning wil aanvragen?

Ook verandert de wijze van het doen van een vergunningaanvraag of doen van een melding. Met de Omgevingswet verandert het indienen van een aanvraag of melding. Daarvoor wordt het ‘digitaal stelsel Omgevingswet’ (DSO) geïntroduceerd. Deze vervangt het huidige omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit internet module (AIM).

Nog niet alles is duidelijk of staat vast hoe het onder de Omgevingswet zal uitpakken. Daarom zullen we op deze site periodiek updates publiceren.

Gerelateerde pagina’s en artikelen