De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving: ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum is 1 januari 2024.

Wat regelt de Omgevingswet?

De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën. De Omgevingswet zorgt voor 24/7 begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe met in veel gevallen aanzienlijke kostenbesparingen. Van Aanvraag tot Zelfbouw: een overheidsloket voor een toekomstbestendig Nederland.

Wat betekent dit concreet voor u als inwoner of ondernemer?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken, zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

In deze animatie ziet u wat de Omgevingswet inhoudt

De voordelen van de Omgevingswet op een rij:

Eén omgevingswet

  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.

Eén digitaal Omgevingsloket

  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.

Eén Omgevingsvergunning

  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  • Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).

Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Voor een goed plan is altijd ruimte mits het plan past bij het Omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving.

Gerelateerde pagina’s en artikelen