Op onze website kunt u een milieuklacht indienen. Bijvoorbeeld als u overlast ervaart. Of als u iets heeft gezien dat niet is zoals het zou moeten zijn volgens de milieuregels in Nederland. Wat gebeurt er na het indienen van een milieuklacht?

  1. U dient een milieuklacht in. U ontvangt direct een bevestiging per mail.
  2. De eerstvolgende werkdag nemen wij de melding in behandeling. We beoordelen de melding op compleetheid en overlap met andere meldingen.
  3. De melding wordt toegewezen aan een toezichthouder.
  4. Zijn er nog onduidelijkheden? Dan neemt de toezichthouder binnen een week na het indienen van de melding contact met u op.
  5. Het bedrijf wordt getoetst aan geldende wetgeving. Voldoet het bedrijf niet aan de wetgeving, dan krijgt het een hersteltermijn waarbinnen het moet worden opgelost. Na controle kan de toezichthouder een terugkoppeling geven.
  6. Binnen twee weken na het indienen van de melding ontvangt u een terugkoppeling op uw klacht. Het is mogelijk dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd of dat de klacht dan nog niet is opgelost. In dat laatste geval informeren we u daarna op regelmatige basis over de stand van zaken.

Vragen? U kunt ons mailen via meldpunt@odijsselland.nl.