Als u van mening bent dat een organisatie of persoon zich niet aan de wet houdt, dan kunt u hiervoor een handhavingsverzoek indienen.

U kunt een verzoek om handhaving niet anoniem indienen. Bij de behandeling van uw handhavingsverzoek kijkt Omgevingsdienst IJsselland naar de belangen van u én de persoon of de inrichting waarover het handhavingsverzoek gaat. Het is daarbij niet te voorkomen dat u bekend wordt als indiener van het handhavingsverzoek.

Formulier handhavingsverzoek

  • Waarom bent u belanghebbende in deze zaak?
  • Max. file size: 64 MB.
    Upload hier uw handtekening. Zonder handtekening kunnen wij het verzoek niet in behandeling nemen.